Kariera - Praca w SOLIDEXPERT

 

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na wymienione niżej stanowiska. Jeżeli nie ma oferty pracy jaka Cię interesuje, to nadal zachęcamy do wysyłania CV, być może stworzymy etat właśnie dla Ciebie.

Klaudia Białecka
Specjalista ds. kadr i rekrutacji

KOMUNIKAT
SOLIDEXPERT pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, cały czas prowadzi rekrutację kandydatów do swojego zespołu.
Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swoich CV. Z wybranymi kandydatami przeprowadzimy rozmowy rekrutacyjne za pomocą wideo połączenia.

Specjalista ds. Sprzedaży Rozwiązań Biznesowych ERP i PLM | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Realizacja celów sprzedażowych rozwiązań biznesowych,
 • Kompleksowe prowadzenie projektów handlowych,
 • Budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami i partnerami biznesowymi,
 • Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych,
 • Negocjowanie i przygotowywanie umów,
 • Koordynacja działań handlowych wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Specjalista techniczny ds. PLM | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Techniczna obsługa wdrożeń PLM, PDM i CAD opartych o platformę 3DEXPERIENCE oraz rozwiązań SOLIDWORKS
 • Konsultacje i doradztwo techniczne dla Klientów w zakresie rozwiązań PLM/PDM
 • Prowadzenie audytów i analiz potrzeb biznesowych Klientów oraz dobór odpowiednich rozwiązań w oparciu o platformę 3DEXPERIENCE i rozwiązania SOLIDWORKS
 • Prowadzenie szkoleń technicznych z funkcjonalności wdrażanych systemów PLM i PDM
 • Wsparcie działu marketingu oraz sprzedaży w promowaniu rozwiązań 3DEXPERIENCE, ENOVIA PLM oraz SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS Manage, poprzez m.in. prowadzenie prezentacji technicznych, tworzenie artykułów marketingowo-technicznych, filmów instruktażowych, itp.
 • Udział w spotkaniach technicznych z Klientami na terenie całej Polski

Specjalista techniczny ds. PLM | Warszawa

ODDZIAŁ WARSZAWA:

 • Techniczna obsługa wdrożeń PLM, PDM i CAD opartych o platformę 3DEXPERIENCE oraz rozwiązań SOLIDWORKS
 • Konsultacje i doradztwo techniczne dla Klientów w zakresie rozwiązań PLM/PDM
 • Prowadzenie audytów i analiz potrzeb biznesowych Klientów oraz dobór odpowiednich rozwiązań w oparciu o platformę 3DEXPERIENCE i rozwiązania SOLIDWORKS
 • Prowadzenie szkoleń technicznych z funkcjonalności wdrażanych systemów PLM i PDM
 • Wsparcie działu marketingu oraz sprzedaży w promowaniu rozwiązań 3DEXPERIENCE, ENOVIA PLM oraz SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS Manage, poprzez m.in. prowadzenie prezentacji technicznych, tworzenie artykułów marketingowo-technicznych, filmów instruktażowych, itp.
 • Udział w spotkaniach technicznych z Klientami na terenie całej Polski

Specjalista techniczny ds. PLM | Gdańsk

ODDZIAŁ GDAŃSK:

 • Techniczna obsługa wdrożeń PLM, PDM i CAD opartych o platformę 3DEXPERIENCE oraz rozwiązań SOLIDWORKS
 • Konsultacje i doradztwo techniczne dla Klientów w zakresie rozwiązań PLM/PDM
 • Prowadzenie audytów i analiz potrzeb biznesowych Klientów oraz dobór odpowiednich rozwiązań w oparciu o platformę 3DEXPERIENCE i rozwiązania SOLIDWORKS
 • Prowadzenie szkoleń technicznych z funkcjonalności wdrażanych systemów PLM i PDM
 • Wsparcie działu marketingu oraz sprzedaży w promowaniu rozwiązań 3DEXPERIENCE, ENOVIA PLM oraz SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS Manage, poprzez m.in. prowadzenie prezentacji technicznych, tworzenie artykułów marketingowo-technicznych, filmów instruktażowych, itp.
 • Udział w spotkaniach technicznych z Klientami na terenie całej Polski

Product Manager | Kraków

KRAKÓW BRANCH:

 • Develop and maintain software product on domestic and international markets
 • Monitor product effectiveness and efficiency
 • Collaborate closely with satellite Teams, e.g.: R&D, Marketing, Sales – participate in RFP process
 • Build strong relationships with business partners, customers and distributors
 • Defining product in terms of technology, logistics, marketing and sales
 • Identifying clients needs and expectations for the purpose of product development
 • Client facing role: prepare and conduct product materials, trainings
 • Market analysis (prices, potential, market shares, competition, etc.)
 • Create and implement product sales strategy across countries

Deweloper ERP | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Aktywny udział w realizacji projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP
 • Tworzenie dostosowanych funkcjonalności systemu ERP
 • Prowadzenie konsultacji technicznych z zakresu wdrażanych rozwiązań
 • Współudział w kreowaniu strategii i wizji rozbudowy działu ERP

Konsultant wdrożeniowy ERP | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Przeprowadzanie konsultacji oraz analiz potrzeb biznesowych klienta
 • Konfiguracja i optymalizacja systemu w celu dostosowania do wymagań klienta
 • Prowadzenie szkoleń z funkcjonalności systemu dla kluczowych użytkowników
 • Sporządzanie dokumentacji projektowej

Specjalista techniczny ds. CAD | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Praca z oprogramowaniem DraftSight, SOLIDWORKS oraz na platformie 3DEXPERIENCE
 • Techniczna obsługa spraw zgłaszanych przez Klientów poprzez portal helpdesk, telefon, mail
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego oprogramowania z portfela dostarczanych rozwiązań dla Klientów pracodawcy
 • Przygotowanie materiałów do marketingu technicznego
 • Prowadzenie szkoleń technicznych
 • Prowadzenie wdrożeń, audytów, konsultacji i analiz potrzeb biznesowych
 • Udział w targach, konferencjach, webinarach i innych wydarzeniach branżowych

Specjalista techniczny ds. CAD | Warszawa

ODDZIAŁ WARSZAWA:

 • Praca z oprogramowaniem DraftSight, SOLIDWORKS oraz na platformie 3DEXPERIENCE
 • Techniczna obsługa spraw zgłaszanych przez Klientów poprzez portal helpdesk, telefon, mail
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego oprogramowania z portfela dostarczanych rozwiązań dla Klientów pracodawcy
 • Przygotowanie materiałów do marketingu technicznego
 • Prowadzenie szkoleń technicznych
 • Prowadzenie wdrożeń, audytów, konsultacji i analiz potrzeb biznesowych
 • Udział w targach, konferencjach, webinarach i innych wydarzeniach branżowych

Specjalista techniczny ds. CAD | Gdańsk

ODDZIAŁ GDAŃSK:

 • Praca z oprogramowaniem DraftSight, SOLIDWORKS oraz na platformie 3DEXPERIENCE
 • Techniczna obsługa spraw zgłaszanych przez Klientów poprzez portal helpdesk, telefon, mail
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego oprogramowania z portfela dostarczanych rozwiązań dla Klientów pracodawcy
 • Przygotowanie materiałów do marketingu technicznego
 • Prowadzenie szkoleń technicznych
 • Prowadzenie wdrożeń, audytów, konsultacji i analiz potrzeb biznesowych
 • Udział w targach, konferencjach, webinarach i innych wydarzeniach branżowych

Specjalista ds. obsługi klientów CAM | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego w obszarze CAM
 • Uczestnictwo w procesie przygotowania wycen usług CNC
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie optymalnych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów CAM | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego w obszarze CAM
 • Uczestnictwo w procesie przygotowania wycen usług CNC
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie optymalnych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Kraków

Odział KRAKÓW

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Warszawa

Odział WARSZAWA

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Gdańsk

Odział GDAŃSK

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazisz dodatkową zgodę – także dla celów przyszłych rekrutacji. Zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, po jego zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane przez okres 5 lat dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przyszłe rekrutacje, to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia - po tym okresie dane zostaną zarchiwizowane dla celów związanych z roszczeniami, a następnie usunięte.
  W każdym momencie możesz cofnąć udzielone zgody, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Aby cofnąć zgody lub zrealizować swoje uprawnienia, wyślij do nas e-mail na adres: praca@solidexpert.com.
  Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy prawa oraz podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i działają na nasze polecenie, m.in. dostawcom usług IT jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.