Kariera - Praca w SOLIDEXPERT
Działamy od 2002 roku
Autoryzowany Dystrybutor SOLIDWORKS
NEWSLETTER: promocje, newsy

 

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na wymienione niżej stanowiska. Jeżeli nie ma oferty pracy jaka Cię interesuje, to nadal zachęcamy do wysyłania CV, być może stworzymy etat właśnie dla Ciebie.

Klaudia Białecka
Specjalista ds. kadr i rekrutacji

KOMUNIKAT
Pomimo aktualnie prowadzonej pracy zdalnej w SOLIDEXPERT w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, cały czas prowadzimy rekrutację kandydatów do naszego zespołu.
Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swoich CV. Z wybranymi kandydatami przeprowadzimy rozmowy rekrutacyjne za pomocą wideo połączenia.

Specjalista techniczny ds. CAD | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Wsparcie techniczne z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań oraz produktów
 • Prowadzenie szkoleń z oprogramowania SOLIDWORKS (zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym)
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji z zakresu oprogramowania SOLIDWORKS
 • Działania wdrożeniowe w zakresie rozwiązania SOLIDWORKS u Klienta
 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego oprogramowania dla Klientów firmy

Specjalista techniczny ds. CAD/PDM | Warszawa

ODDZIAŁ WARSZAWA:

 • Pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań
 • Konsultacje i wdrażanie systemu PDM u Klienta
 • Prowadzenie szkoleń dla użytkowników PDM oraz SOLIDWORKS
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji PDM oraz SOLIDWORKS
 • Tworzenie technicznych materiałów marketingowych

Specjalista techniczny ds. CAD/PDM | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań
 • Konsultacje i wdrażanie systemu PDM u Klienta
 • Prowadzenie szkoleń dla użytkowników PDM oraz SOLIDWORKS
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji PDM oraz SOLIDWORKS
 • Tworzenie technicznych materiałów marketingowych

Specjalista techniczny ds. CAD/PDM | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań
 • Konsultacje i wdrażanie systemu PDM u Klienta
 • Prowadzenie szkoleń dla użytkowników PDM oraz SOLIDWORKS
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji PDM oraz SOLIDWORKS
 • Tworzenie technicznych materiałów marketingowych

Specjalista techniczny ds. CAD/SIM | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań
 • Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla Klientów firmy
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji technicznych
 • Wdrażanie systemu u Klientów firmy
 • Tworzenie publikacji technicznych (tj. artykuły, filmy instruktażowe)

Specjalista techniczny ds. CAD/SIM | Gdańsk

ODDZIAŁ GDAŃSK:

 • Pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań
 • Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla Klientów firmy
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji technicznych
 • Wdrażanie systemu u Klientów firmy
 • Tworzenie publikacji technicznych (tj. artykuły, filmy instruktażowe)

Stażysta ds. CAD/CAM | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Asystowanie przy przygotowaniu dokumentacji technologicznej
 • Wsparcie w zakresie realizacji powierzonych projektów
 • Pomoc w działaniach wdrożeniowych rozwiązań CAM
 • Redagowanie artykułów marketingowych
 • Wsparcie działu w bieżących zadaniach

Główny księgowy | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Nadzór nad kompleksową obsługą księgową i rachunkową Spółki
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych
 • Nadzorowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • Prowadzenie i kontrola rozrachunków
 • Nadzorowanie gospodarki magazynowej i rozliczanie kosztów produkcji
 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Nadzór nad prowadzeniem obsługi płacowej Spółki
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Finansowym oraz Zarządem Spółki

Specjalista ds. sprzedaży | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD-SOLIDWORKS
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb firm w zakresie oprogramowania
 • Przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach SOLIDWORKS
 • Bieżący kontakt z Działem Handlowym

Technolog/ Programista/ Operator CNC | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Kompleksowe przygotowanie procesu obróbki skrawaniem (dokumentacja, narzędzia, program CNC)
 • Ustawienie, przygotowanie maszyn i urządzeń do wykonywania zadań produkcyjnych
 • Wykonywanie detali na maszynie CNC zgodnie z wymogami technologicznymi i jakościowymi
 • Wdrażanie zmian w procesie produkcyjnym w celu optymalizacji procesu
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną i stanowiskową CNC
 • Praca w oprogramowaniu CAD/CAM (SOLIDWORKS/CAMWorks/Eureka)
 • Kontakt z klientem, wsparcie techniczne w procesie kalkulacji ofert
 • Analiza problemów produkcyjnych i propozycje nowych rozwiązań

SPECJALISTA TECHNICZNY DS. E-CAD | KRAKÓW

ODDZIAŁ KRAKÓW

 • wsparcie techniczne z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań oraz produktów
 • wdrożenia SOLIDWORKS/Electrical u Klientów firmy
 • prowadzenie szkoleń z zakresu oprogramowania SOLIDWORKS/Electrical
 • przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji technicznych

Developer ERP | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Aktywny udział w realizacji projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP
 • Tworzenie dostosowanych funkcjonalności systemu ERP
 • Prowadzenie konsultacji technicznych z zakresu wdrażanych rozwiązań
 • Współudział w kreowaniu strategii i wizji rozbudowy Działu ERP

PROGRAMISTA .NET | KRAKÓW

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Udział w projektach związanych z rozwojem oprogramowania SOLIDWORKS
  oraz SOLIDWORKS PDM
 • Tworzenie oprogramowania w technologii .NET Framework/C#
 • Prowadzenie konsultacji technicznych z zakresu wdrażanych aplikacji

KONSULTANT WDROŻENIOWY ERP | KRAKÓW

Oddział KRAKÓW:

 • Przeprowadzanie konsultacji oraz analiz potrzeb biznesowych Klienta
 • Konfiguracja i optymalizacja systemu w celu dostosowania do wymagań Klienta
 • Prowadzenie szkoleń z funkcjonalności systemu dla kluczowych użytkowników
 • Sporządzanie dokumentacji projektowej

KONSULTANT TELEFONICZNY | GDAŃSK

Oddział GDAŃSK

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Nawiązywanie kontaktu telefonicznego z Klientami z bazy oraz pozyskanymi
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb firm w zakresie oprogramowania
 • Przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach SOLIDWORKS
 • Bieżący kontakt z Działem Handlowym

 

KONSULTANT TELEFONICZNY | KRAKÓW

Odział KRAKÓW

 • Nawiązywanie kontaktu telefonicznego z obecnymi oraz potencjalnymi Klientami firmy
 • Przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach w zakresie oprogramowania SOLIDWORKS oraz jego dodatków
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb Klientów
 • Bieżący kontakt z Działem Handlowym firmy

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY | KRAKÓW

Odział KRAKÓW

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD – SOLIDWORKS
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie długofalowych relacji z istniejącymi
 • Planowanie i realizacja celów sprzedażowych
 • Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Klientów firmy

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY | WARSZAWA

Odział WARSZAWA

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD – SOLIDWORKS
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie długofalowych relacji z istniejącymi
 • Planowanie i realizacja celów sprzedażowych
 • Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Klientów firmy

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY | GDAŃSK

Odział GDAŃSK

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD – SOLIDWORKS
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie długofalowych relacji z istniejącymi
 • Planowanie i realizacja celów sprzedażowych
 • Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Klientów firmy

formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazisz dodatkową zgodę – także dla celów przyszłych rekrutacji. Zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, po jego zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane przez okres 5 lat dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przyszłe rekrutacje, to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia - po tym okresie dane zostaną zarchiwizowane dla celów związanych z roszczeniami, a następnie usunięte.
W każdym momencie możesz cofnąć udzielone zgody, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Aby cofnąć zgody lub zrealizować swoje uprawnienia, wyślij do nas e-mail na adres: praca@solidexpert.com.
Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy prawa oraz podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i działają na nasze polecenie, m.in. dostawcom usług IT jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.