Kariera - Praca w SOLIDEXPERT

 

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na wymienione niżej stanowiska. Jeżeli nie ma oferty pracy jaka Cię interesuje, to nadal zachęcamy do wysyłania CV, być może stworzymy etat właśnie dla Ciebie.

Klaudia Białecka

Specjalista ds. kadr i rekrutacji

KONSULTANT TELEFONICZNY - KRAKÓW

Odział KRAKÓW

 • Nawiązywanie kontaktu telefonicznego z obecnymi oraz potencjalnymi Klientami firmy
 • Przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach w zakresie oprogramowania SOLIDWORKS oraz jego dodatków
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb Klientów
 • Bieżący kontakt z Działem Handlowym firmy

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY - KRAKÓW

Odział KRAKÓW

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD – SOLIDWORKS
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie długofalowych relacji z istniejącymi
 • Planowanie i realizacja celów sprzedażowych
 • Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Klientów firmy

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY - WARSZAWA

Odział WARSZAWA

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD – SOLIDWORKS
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie długofalowych relacji z istniejącymi
 • Planowanie i realizacja celów sprzedażowych
 • Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Klientów firmy

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY - GDAŃSK

Odział GDAŃSK

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD – SOLIDWORKS
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie długofalowych relacji z istniejącymi
 • Planowanie i realizacja celów sprzedażowych
 • Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi Klientów firmy

KONSULTANT WDROŻENIOWY MICROSOFT DYNAMICS NAV

Odział KRAKÓW

 • Administrowanie i rozwój systemu MS Dynamics NAV
 • Przeprowadzanie analizy potrzeb Klienta oraz konsultacji w zakresie systemu
 • Udział w realizacji projektów wdrożeniowych MS Dynamics NAV
 • Wsparcie przy dostosowywaniu rozwiązań do wymagań i specyfiki procesów biznesowych Klienta • Prowadzenie szkoleń i doradztwa w ramach MS Dynamics NAV
 • Wsparcie w realizacji procesów sprzedażowych

formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazisz dodatkową zgodę – także dla celów przyszłych rekrutacji. Zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, po jego zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane przez okres 5 lat dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przyszłe rekrutacje, to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia - po tym okresie dane zostaną zarchiwizowane dla celów związanych z roszczeniami, a następnie usunięte.
W każdym momencie możesz cofnąć udzielone zgody, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Aby cofnąć zgody lub zrealizować swoje uprawnienia, wyślij do nas e-mail na adres: praca@solidexpert.com.
Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy prawa oraz podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i działają na nasze polecenie, m.in. dostawcom usług IT jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.