Kariera - Praca w SOLIDEXPERT
Działamy od 2002 roku
Autoryzowany Dystrybutor SOLIDWORKS
NEWSLETTER: promocje, newsy

 

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na wymienione niżej stanowiska. Jeżeli nie ma oferty pracy jaka Cię interesuje, to nadal zachęcamy do wysyłania CV, być może stworzymy etat właśnie dla Ciebie.

Klaudia Białecka
Specjalista ds. kadr i rekrutacji

KOMUNIKAT
Pomimo aktualnie prowadzonej pracy zdalnej w SOLIDEXPERT w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, cały czas prowadzimy rekrutację kandydatów do naszego zespołu.
Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swoich CV. Z wybranymi kandydatami przeprowadzimy rozmowy rekrutacyjne za pomocą wideo połączenia.

Specjalista ds. obsługi zleceń CNC | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Weryfikacja zapytań dotyczących usług obróbki skrawaniem
 • Uczestnictwo w procesie przygotowania wycen usług CNC
 • Współpraca z kooperantami, dostawcami oraz klientami
 • Zapewnienie logistyki w zakresie produkcji i usług CNC (zamawianie materiałów, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia biura oraz hali, wysyłka detali)
 • Ewidencjonowanie i rozliczenie produkcji w systemie ERP (Microsoft Dynamics NAV), bezpośrednia współpraca z administracją i księgowością pracodawcy

Specjalista techniczny ds. CAD | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Wsparcie techniczne z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań oraz produktów
 • Prowadzenie szkoleń z oprogramowania SOLIDWORKS (zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym)
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji z zakresu oprogramowania SOLIDWORKS
 • Działania wdrożeniowe w zakresie rozwiązania SOLIDWORKS u Klienta
 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego oprogramowania dla Klientów firmy

Specjalista techniczny ds. CAD/PDM | Warszawa

ODDZIAŁ WARSZAWA:

 • Pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań
 • Konsultacje i wdrażanie systemu PDM u Klienta
 • Prowadzenie szkoleń dla użytkowników PDM oraz SOLIDWORKS
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji PDM oraz SOLIDWORKS
 • Tworzenie technicznych materiałów marketingowych

Specjalista techniczny ds. CAD/PDM | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Pomoc techniczna z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań
 • Konsultacje i wdrażanie systemu PDM u Klienta
 • Prowadzenie szkoleń dla użytkowników PDM oraz SOLIDWORKS
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji PDM oraz SOLIDWORKS
 • Tworzenie technicznych materiałów marketingowych

Specjalista techniczny ds. E-CAD | KRAKÓW

ODDZIAŁ KRAKÓW

 • Wsparcie techniczne z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań oraz produktów
 • Wdrożenia SOLIDWORKS/Electrical u Klientów firmy
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu oprogramowania SOLIDWORKS/Electrical
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji technicznych

Specjalista ds. sprzedaży | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów i utrzymywanie relacji z istniejącymi
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb firm w zakresie oprogramowania i usług
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych tj. targi, meetupy czy konferencje

Specjalista ds. sprzedaży | KRAKÓW

Odział KRAKÓW

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD-SOLIDWORKS
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb firm w zakresie oprogramowania
 • Przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach SOLIDWORKS
 • Bieżący kontakt z Działem Handlowym

 

Specjalista ds. sprzedaży | WARSZAWA

Odział WARSZAWA

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD-SOLIDWORKS
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb firm w zakresie oprogramowania
 • Przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach SOLIDWORKS
 • Bieżący kontakt z Działem Handlowym

Specjalista ds. sprzedaży | GDAŃSK

Odział GDAŃSK

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD-SOLIDWORKS
 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb firm w zakresie oprogramowania
 • Przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach SOLIDWORKS
 • Bieżący kontakt z Działem Handlowym

formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazisz dodatkową zgodę – także dla celów przyszłych rekrutacji. Zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, po jego zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane przez okres 5 lat dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przyszłe rekrutacje, to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia - po tym okresie dane zostaną zarchiwizowane dla celów związanych z roszczeniami, a następnie usunięte.
W każdym momencie możesz cofnąć udzielone zgody, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Aby cofnąć zgody lub zrealizować swoje uprawnienia, wyślij do nas e-mail na adres: praca@solidexpert.com.
Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy prawa oraz podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i działają na nasze polecenie, m.in. dostawcom usług IT jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.