INTEGRACJA CAD+PDM Z ERP - SOLIDEXPERT

INTEGRACJA CAD+PDM Z ERP

Podstawowym założeniem systemów klasy ERP jest integracja wszystkich działów oraz procesów w przedsiębiorstwie. Integracja polega na wykorzystaniu wspólnej bazy danych w ramach jednego systemu informatycznego, dzięki czemu firma opiera swoje działania tylko na jednym zbiorze danych. Aby cel stawiany przed ERP został spełniony, należy system zasilać odpowiednimi danymi. Największa ich ilość pochodzi z obszaru przygotowania dokumentacji projektowej dla wytwarzanego w firmie produktu. Proces przygotowania dokumentacji projektowej praktycznie w każdym przedsiębiorstwie prowadzony jest obecnie z wykorzystaniem oprogramowania CAD 3D. Jedną z niekwestionowanych zalet tych systemów jest tworzenie już na etapie projektowania struktury drzewiastej produktów, a tym samym automatyczne generowanie list materiałowych BOM. Jeżeli dodatkowo firma wykorzystuje do zarządzania danymi projektowymi zapisywanymi w plikach system PDM, to pozyskiwanie danych niezbędnych do zasilania systemów klasy ERP jest znacznie ułatwione.

Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz słuchając potrzeb Klientów, SOLIDEXPERT przygotował rozwiązanie pozwalające na dwukierunkową wymianę danych pomiędzy środowiskiem CAD+PDM, a systemami klasy ERP. Przyświecała nam idea dostarczenia narzędzia uniwersalnego, dającego konstruktorom i technologom możliwość pracy w ich naturalnym środowisku jakim jest program CAD oraz PDM, umożliwiającego pobieranie odpowiednich danych z systemu ERP oraz wysyłanie odpowiednio sformatowanych i poddanych walidacji struktur projektowanych produktów do tego systemu.

Integracja systemów!
Spójność danych w systemie ERP i CAD+PDM.

Zysk!
Nawet 80% oszczędność czasu  na wprowadzanie danych do ERP.

Eliminacja błędów!
Praktycznie całkowita eliminacja błędów.

Wielu przedsiębiorstwach uzyskanie kompletnej Listy Materiałowej BOM, w której komponent opisany jest wszystkimi niezbędnymi cechami, na przykład takimi jak Indeks materiału, z którego ma być wyprodukowany, wymaga skorzystanie z danych zawartych w systemie ERP. Aby ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie danych w ERP, ale przede wszystkim szybko i bezbłędnie uzupełniać tymi informacjami projektowane detale, stworzony został moduł „Pobierz” Multikonektora. Jest to dodatek do SOLIDWORKS osadzony jako jedna z zakładek w tzw. Oknie Zadań SOLIDWORKS, widoczny po prawej stronie głównego okna programu. Moduł „Pobierz” odpowiada za wyszukanie informacji o indeksach w bazie danych systemu ERP, oraz skojarzenie ich z plikami części i złożeń SOLIDWORKS.

 

Możliwe są następujące ustawienia modułu „Pobierz”:

 • zdefiniowanie kategorii wyszukiwania,
 • zawężanie wyników wyszukiwania,
 • dodawanie wyników wyszukiwania do ulubionych,
 • przeglądanie historii wyszukiwania,
 • eliminacja z wyników wyszukiwania lub wyraźne oznaczenie dla indeksów wycofanych,
 • inne wymagane przez Klienta ustawienia zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej.

 

Główne zalety modułu „Pobierz”:

 • Możliwość wyszukiwania danych w ERP i ich przenoszenia do projektowanych komponentów bez opuszczania środowiska pracy konstruktora,
 • Szybkie wyszukiwanie Indeksów materiałowych w ERP,
 • Dane dotyczące materiałów i elementów zakupowych w projekcie konstrukcyjnym są takie same jak dane w systemie ERP.

Moduł „Wyślij” przygotowany jest jako dodatek do PDM. Panel ustawień Multikonektora pozwala na pełną konfigurację działania Multikonektora, a w szczególności połączenia z ERP, mapowania Listy Materiałowej BOM, czy uprawnień skorelowanych z grupami użytkowników PDM.Uruchomienie modułu „Wyślij” Multikonektora następuje w obszarze przechowalni plików PDM, poprzez polecenie „Wyślij BOM do ERP” z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) lub menu Narzędzia w PDM dla zaznaczonego pliku złożenia SOLIDWORKS (lub innego CAD). Uruchomiony Multikonektor pobiera Listę Materiałową BOM wg szablonu zdefiniowanego w PDM i generuje podgląd struktury wyrobu przed wysłaniem. Podczas budowania struktury BOM do eksportu do ERP może następować transformacja „płaskiej struktury” tzw. BOM konstrukcyjnego do postaci przedstawiającej zależności rodzic – potomek.

Multikonektor można skonfigurować do pobierania BOM kalkulowanego przez PDM lub do pobierania BOM osadzonego jako obiekt w dokumentacji 2D plików SOLIDWORKS. W pierwszym przypadku eksport następuje z poziomu złożeń SOLIDWORKS. W drugim, wysyłanie BOM następuje dla rysunków złożeniowych 2D SOLIDWORKS.

Multikonektor umożliwia:

 • Transformację płaskiej struktury Listy Materiałowej BOM do struktury drzewiastej, gdzie każdy wiersz będzie opisany zarówno swoim Indeksem komponentu jak i Indeksem rodzica (złożenia do którego komponent należy),
 • Walidację poprawności i kompletności BOM wg ustalonych przez Klienta kryteriów,
 • Walidację występowania Indeksów materiałowych w ERP,
 • Sprawdzenie, czy od momentu przypisania Indeksu materiałowego (zakupowego) indeks ten nie został zablokowany w ERP.
 • Liczenie norm materiałowych dla komponentów wg kryteriów określonych przez Klienta,
 • Posortowanie komponentów w BOM zaczytanym z PDM zgodnie z kolejnością w drzewie SOLIDWORKS (lub innego CAD),
 • Czytanie danych Listy Materiałowej BOM z Listy elementów ciętych konstrukcji spawanych,
 • Generowanie i wysyłanie linków do plików projektowych w formacie: CAD, PDF, DWG, DXF,
 • Walidację stanów plików i wpisanej rewizji,
 • Walidację wygenerowania plików PDF, DXF, DWG,
 • Dowolną transformację lub walidację BOM zdefiniowaną na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń (12 626 06 00) lub wypełnij poniższy formularz!

formularz kontaktowy