Przewodnik
po 3DEXPERIENCE

Przegląd symulacji

Aplikacja 3DDashboard ułatwia zespołowe podejmowanie decyzji w całej organizacji, umożliwiając przeglądanie, porównywanie i dokonywanie kompromisowych wyborów między alternatywami projektowymi

• Przyspieszenie wyboru najlepszego projektu dzięki porównaniu wskaźników wydajności różnych alternatyw projektowych; szeregowanie projektów odpowiednio do wymagań z wykorzystaniem metod podejmowania decyzji obejmujących wiele kryteriów

• Osiąganie kompromisu między konkurencyjnymi celami i ograniczeniami

• Wizualizacja danych z symulacji na pulpitach 3D na potrzeby interaktywnego przetwarzania końcowego

Zobacz role

Wybierz rolę 3DEXPERIENCE

To własnie "Rola" jest tym co kupujesz, aby móc w określonym zakresie korzystać z narzędzi, aplikacji 3DEXPERIENCE.
Dzięki mnogości ról na platformie 3DEXPERIENCE, dostosujesz ją do indywidualnych potrzeb firmy czy użytkownika.
Rola w 3DEXPERIENCE to zestaw przydzielonych użytkownikowi funkcji, aplikacji, uprawnień do korzystania z platformy.
Role pogrupowane są wg obszaru, domeny w jakiej mogą być pomocne np. projektowanie, symulacje, zarządzanie.

Simulation Collaborator

SIMULIA

Pobierz EBOOK "Czy 3DEXPERIENCE zastąpi SOLIDWORKS?"

...ile kosztuje to rozwiązanie oraz czy można je testować? Jakie możliwości ma Platforma 3DEXPERIENCE? Pobierz już teraz blisko 60 stron bezpłatnej, ale bezcennej wiedzy branżowej.
Pobierz EBOOK

Jesteś zainteresowany/a rozwiązaniami 3DEXPERIENCE?

Uzupełnij formularz, nasi konsultanci skontaktują się z Tobą.
Wyślij wiadomość