SOLIDWORKS CAM

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością programu SOLIDWORKS CAM oraz możliwościami tworzenia technologii dla elementów zawierających własności 2,5 osiowe, takie jak otwory, kieszenie, wycięcia, obwiednie czy powierzchnie do planowania dla frezarek 3 osiowych.

UWAGA: Promocyjna cena 150 €​ do końca Stycznia 2018!

Czas trwania: 2 dni
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Omówienie interfejsu użytkownika.
 2. Definiowanie maszyny i półfabrykatu.
 3. Definicja technologii obróbczej – etapy:
  - rozpoznawanie własności i generowanie operacji,
  - definiowanie bazy programu i generowanie ścieżek,
  - symulacja,
  - generowanie G-kodu.
 4. Interaktywne wstawianie własności 2,5 osi:
  - rodzaje własności (otwory, planowanie, kieszenie, rowki, dodania, wcięcia).
  - obróbka otworów, otwory wielostopniowe (wiercenie).
 5. Omówienie operacji 2,5 osi:
  - rodzaje operacji,
  - zmiana parametrów operacji i narzędzia,
  - uwzględnienie zamocowań – pominięcia obszaru.
 6. Gwintowanie:
  - wstawianie własności gwintowania,
  - dodawanie własnego gwintu,
  - automatyczne rozpoznanie gwintu przez mapowanie.
 7. Grawerowanie 2,5 osi.
 8. Selektywne obrabianie powierzchni:
  - obszar obejmowania i pominięcia.
 9. Obróbka z uwzględnieniem tolerancji.
 10. Definiowanie własności wielopowierzchniowych
    - obróbka zgrubna 3D – odsunięcie obszaru
    - obróbka wykańczająca 3D – Poziom Z oraz płaski obszar.
 11. Dostosowanie technologicznej bazy wiedzy
    - dodawanie i modyfikacja: maszyn, własnych strategii i narzędzi
    - obsługa bazy danych – współużytkowanie przez wielu technologów, tworzenie kopi bezpieczeństwa

Zapewniamy

certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92