SOLIDWORKS Motion

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi programu SOLIDWORKS pozwalających na tworzenia analiz kinematycznych. Uczestnik szkolenia pozna sposoby definiowania napędu, kontaktu, sprężyny, tłumika oraz grawitacji. Adresatami szkolenia są użytkownicy SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Simulation Standard, którzy zajmują się analizą ruchu produktu.

Czas trwania: 2 dni
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do Analizy ruchu – definicja siły grawitacji, sił obciążających oraz podstawowych napędów.
 2. Przygotowanie modelu do Analizy ruchu – tworzenie wiązań lokalnych, importowanie danych z plików zewnętrznych.
 3. Przeprowadzanie analizy uzyskanych wyników (tworzenie wykresów wynikowych).
 4. Poznanie zasady tworzenia zestawów kontaktowych, sprężyn oraz tłumików.
 5. Wprowadzanie tarcia dla zestawów kontaktowych, definicja wartości charakterystycznych dla połączeń sprężynowych oraz tłumików.
 6. Definicja zaawansowanych kontaktów –  rodzaje napędów, sił,  uzależnianie ruchu modelu od napędów, definicja sił opartych na wyrażeniach.
 7. Zasada działania integratora Motion oraz różnice między dostępnymi modelami obliczeniowymi.
 8. Tworzenie połączeń kontaktowych krzywa do krzywej.
 9. Tworzenie profilu krzywki oraz eksportowanie uzyskanego profilu do pliku zewnętrznego.
 10. Optymalizacja w Analizie ruchu – parametryzacja zmiennych oraz przeprowadzenie operacji optymalizacji.
 11. Wiązania elastyczne – definicja oraz zastosowanie.
 12. Zbędne wiązania – definicja, sposoby redukcji ilości zbędnych wiązań.
 13. Tworzenie analizy ruchu opartej na zdarzeniach – dodawanie oraz modyfikacja serwomotorów.
 14. Analiza wytrzymałościowa - eksportowanie wyników do SOLIDWORKS Simulation.

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92