aktualności

10 najważniejszych zalet systemu PLM

Wbrew powszechnemu przekonaniu platforma zarządzania cyklem życia produktu (PLM) wykracza poza działy projektowe i inżynieryjne i obejmuje organizację jako całość. W dobie dynamicznie zmieniających się rynków i technologii, efektywne zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) staje się kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. PLM nie jest już tylko narzędziem dla zespołów inżynieryjnych, ale transformacją, która dotyka każdego aspektu działalności firmy. W niniejszym artykule poznasz 10 najważniejszych zalet systemu PLM, które ukazują szeroki zakres wpływu na przedsiębiorstwa, od centralizacji danych i skróconego cyklu rozwoju po zwiększoną produktywność i skalowalność biznesową. Zapraszamy do zgłębienia tematu, aby zrozumieć, jak kompleksowe podejście do systemu PLM może przyczynić się do wzrostu i innowacyjności w Twojej organizacji.

1) „Jedno źródło prawdy” (centralizacja)

Ponieważ dane produktów są wykorzystywane przez niemal każdy dział firmy, dane mogą stać się nieaktualne w ciągu kilku minut. Jeśli dane nie są przechowywane i utrzymywane w centralnym repozytorium, z którego wszyscy korzystają, działy mogą wkrótce pracować na nieaktualnych informacjach. Dzięki scentralizowanej platformie PLM każdy może uzyskać dostęp do tych samych danych i zobaczyć aktualizacje i zmiany na bieżąco w czasie rzeczywistym, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów z powodu nieprawidłowych informacji.

2) Skrócony cykl rozwoju

Tworząc „pojedyncze źródło prawdy” dla danych produktu, zespołom projektowym łatwiej jest współpracować na etapie opracowywania. Oprócz przyjęcia innych technologii PLM i produkcji, produkt można wirtualnie zaprojektować, sprawdzić, przeanalizować i wyprodukować. Wszystko to razem oznacza, że czas potrzebny na opracowanie produktu może zostać znacznie skrócony.

3) Zmniejszone ryzyko braku zgodności

Zapewnienie, że produkt spełnia wszystkie najnowsze standardy, wymagania i przepisy, to rola, która szybko może wymknąć się spod kontroli. Zarządzając całą dokumentacją i procesami związanymi z zapewnieniem, że Twoje produkty spełniają odpowiednie normy, wymagania i przepisy w ramach jednej platformy PLM, organizacje mogą szybko i łatwo sprawdzić, co już zostało osiągnięte, a co należy ukończyć.

4) Obniżone koszty

Wraz z przyjęciem Platformy PLM firmy tworzą centralne repozytorium wszystkich swoich danych projektowych i inżynieryjnych. Oznacza to, że w przypadku opracowywania nowego produktu część pracy może już zostać wykonana, a wszelkie wnioski wyciągnięte z poprzednich projektów można wykorzystać, aby uniknąć kosztownych błędów.

5) Zwiększona integralność i dokładność danych

Integracja systemów PLM i ERP umożliwia płynny przepływ danych pomiędzy procesami projektowania i rozwoju produktu (obsługiwanymi przez PLM) a procesami operacyjnymi i transakcyjnymi (zarządzanymi przez ERP). Integracja ta gwarantuje, że dane pozostają spójne i dokładne w obu systemach, redukując błędy i rozbieżności.

Dowiedz się więcej o integracji system ERP z PLM: https://solidexpert.com/podcast-10-jak-integrowac-system-erp-z-plm/

6) Zwiększona jakość produktu

Umożliwiając całej organizacji dostęp do Platformy PLM, zespoły mogą uzyskać przydatne informacje o istniejących produktach od zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Informacje te są niezbędne do ciągłego rozwoju i udoskonalania produktów w celu zapewnienia stale rosnącej jakości produktów. Posiadanie centralnego repozytorium umożliwia zespołom dostęp do danych w czasie rzeczywistym i powiązanie ich z planowanymi lub proponowanymi innowacjami i rozwojem produktów.

7) Zwiększona produktywność

PLM umożliwia firmom poprawę efektywności operacyjnej poprzez usuwanie zadań nie dodających wartości oraz usprawnianie i automatyzację przepływów pracy i procesów wewnętrznych, tam gdzie to możliwe. Oprócz przyjmowania szablonów projektów i automatyzacji, użytkownicy mogą szybko generować informacje o produkcie bez konieczności przechodzenia z jednego systemu do drugiego i rozpoczynania ręcznego przepływu pracy. Dzięki temu, że wszystkie informacje o produktach, projektach i produkcji są przechowywane w centralnej lokalizacji, zespoły mogą wyszukiwać te dane, uzyskiwać do nich dostęp i ponownie je wykorzystywać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, koncentrując się jednocześnie na zmianie i poprawie produktywności w całej firmie.

8) Skalowalność biznesowa

W stale zmieniającym się krajobrazie firmy muszą wykazywać się elastycznością i reagować na nowe przepisy, zmiany wymagań klientów oraz rozwój swojej branży. Przed nimi stoi także dodatkowe wyzwanie, jakim jest zapewnienie utrzymania konkurencyjności. Platforma PLM umożliwia firmie dostosowywanie się i skalowanie zgodnie z wymaganiami. Mogą zwiększyć wymagany poziom dostosowywania produktu, ponownie wykorzystać istniejące części do szybkiego opracowywania nowych produktów lub linii produktów, są w stanie współpracować z partnerami i dostawcami na jednej platformie, a także są w stanie zapewnić całościowe spojrzenie na każdy projekt i produktu w firmie.

9) Efektywne zarządzanie zmianami

W świecie przepisów każda branża musi przestrzegać określonych standardów regulacyjnych. Firmy muszą przestrzegać tych przepisów branżowych, wprowadzając na rynek nowe produkty. Nieprzestrzeganie tych przepisów może zaszkodzić utrzymaniu klientów, reputacji marki i negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy.

Oprogramowanie PLM posiada funkcjonalność, która nie tylko pomaga w standardowych procesach, takich jak zlecenia zmian inżynierskich, ECR, ECO i zarządzanie BOM. Umożliwia firmom prowadzenie szczegółowej, oznaczonej czasem historii zmian, aby mieć pewność, że ścieżki audytu są nienaruszone.

10) Modułowość

Sposób organizacji i struktury systemu PLM, umożliwia podział na mniejsze bardziej autonomiczne moduły lub funkcjonalności które są łatwo konfigurowane, rozbudowywane lub zastępowane. Dzięki modułowości, firmy mogą dostosować system PLM do swoich potrzeb, bez konieczności wprowadzania dużych zmian w całym systemie. Modułowość pozwala na bardziej dynamiczne i adaptacyjne podejście, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Podsumowując, korzyści płynące z wdrożenia platformy PLM w organizacji są wielowymiarowe i mogą znacząco przyczynić się do wzrostu efektywności, innowacyjności oraz konkurencyjności na rynku. Wśród różnorodnych systemów PLM na szczególną uwagę zasługuje Platforma 3DEXPERIENCE, która oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania projektem i współpracy. Poprzez centralizację danych, skrócenie cykli rozwojowych, zwiększenie dokładności informacji, a także poprawę zarządzania zmianami, PLM umożliwia firmom nie tylko optymalizację istniejących procesów, ale również otwiera drogę do eksplorowania nowych możliwości rozwoju. Dlatego też, rozumienie i wykorzystanie potencjału PLM powinno stać się priorytetem dla każdej przedsiębiorczej organizacji, która dąży do ciągłego doskonalenia i utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia, zachęcamy do kontaktu z naszymi inżynierami, którzy oferują profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie implementacji rozwiązania PLM.

Autor
Łukasz Siwiec

Starszy specjalista techniczny ds. CAD/ 3DEXPERIENCE

zapisz się na newsletter

    Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

    30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej