aktualności

10 powodów, dla których użytkownicy CATIA przenoszą się do chmury

CATIA, najpotężniejszy system CAD, który w swojej historii wspomagał prace projektowe największych graczy branży: lotniczej, motoryzacyjnej, kolejnictwa czy przemysłu stoczniowego, do których należą tacy giganci jak AIRBUS, TESLA, ARTHUR BUS, PESA Bydgoszcz i wielu innych. Czy zatem dziś hasło CATIA wymaga jeszcze jakiegoś komentarza? Sądzę, że właśnie teraz w dobie galopującego rozwoju technologii cyfrowej, przyda się takie résumé. Zacznijmy więc od początku.

Krótki rys historyczny

Jest rok 1892. W Paryżu przychodzi na świat Marcel Dassault (właśc. Marcel Bloch), późniejszy inżynier i konstruktor, wynalazca. Pasjonat lotnictwa, absolwent aerodynamiki na politechnice paryskiej. Uczył się również w wojskowej Wyższej Szkole Lotniczej. Początkowo na wewnętrzne potrzeby Jego firmy Dassault Aviation projektującej samoloty, w 1975 roku powstaje system CATI (tak, bez „A” na końcu). Rozwiązanie tak nowatorskie na ówczesne czasy, że w 1981 roku równolegle powstaje druga spółka Dassault Systèmes w założeniu informatyczna, a światu ukazuje się komercyjne oprogramowanie CATIA v1.

Pan Marcel na pierwszą dużą sprzedaż czekał aż trzy lata – 1984 to rok wdrożenia systemu w koncernie BOEING. Kolejne lata to gwałtowny rozwój aplikacji. Śmierć właściciela w 1986 roku nie odbija się znacząco na kondycji firmy. Wersje v2 i v3 wprowadzają kolejne ulepszenia i nowe funkcjonalności. W roku 1996 oficjalnie pojawia się CATIA v4, która zachwyca nowym interfejsem. W środowisku powoli zaczyna mówić się poważnie o wirtualnym prototypowaniu. Na salonach systemu operacyjne Microsoft Windows, w roku 1999, zagościła wreszcie CATIA v5, która oferowana jest do dziś.

W tym miejscu, dla lepszego zobrazowania dalszej części, nadmienić pragnę, że koncert Dassault Systèmes dostrzegając potrzeby firm konstrukcyjno-produkcyjnych tworzy w tamtym czasie kolejne informatyczne rozwiązania. Na rok przed wejściem na rynek wydania CATIA v5 w portfolio Dassault Systèmes pojawia się nowa marka ENOVIA odpowiedzialna tutaj za rozwój w kierunku zarządzania cyklem cyfrowego życia Produktu. Rok 2000 przynosi produkty DELMIA, które pokrywają obszar procesów wytwarzania. Pięć lat później powstaje marka SIMULIA, która de facto stanowi rozszerzenie rozwiązania Abaqus na obszary obliczeniowej dynamiki płynów oraz symulacji wtrysku tworzyw sztucznych. Koncern nie próżnuje. Lata 2010/11 przynoszą nowe kontrakty na systemy chmurowe i wyszukiwarkę bazodanową. W między czasie pojawia się oficjalnie wydanie CATIA v6, które natywnie spięte jest już z formatem bazodanowym .3dxml wypierając tym samym system plikowy .CATPart i .CATProduct. Wszystko to daje podwaliny do pomysłu stworzenia jednego systemu, wspólnego dla wszystkich rozwiązań ekosystemu, jednej Platformy.

Tu i teraz, i za chwilę...

Jest rok 2012. Koncern Dassault Systèmes dysponuje najbogatszym portfolio rozwiązań oprogramowania dedykowanego dla wszystkich gałęzi przemysłu. Jest liderem na rynku systemów CAD/CAM/FEM/CFD/PLM. Pojawia się szereg fundamentalnych pytań, m. in. czy dalej rozwijać systemy desktopowe, a jeśli tak to w jaki sposób, czy może iść z duchem czasu w rozwiązania chmurowe?

Rys. 1. Kompas zawsze wskaże właściwy kierunek na Platformie 3DEXPERIENCE

Korporacja znajduje złoty środek. Wszystkie produkty sygnowane „v6” zostają spięte w jeden zunifikowany ekosystem Platformy 3DEXPERIENCE, a obszary rozwiązań zostają przypisane do czterech kierunków Kompasu (rys. 1). W obszarze projektowania równolegle, do dziś, rozwijane są desktopowa CATIA v5 oraz chmurowa 3DEXPERIENCE CATIA.

Wizja wirtualnej makiety (ang. mockup) przeradza się w realną myśl tworzenia cyfrowych wirtualnych bliźniaków będących 100% odwzorowaniem rzeczywistego Produktu na ekranie komputera.

#1: Przyjazny interfejs

Przyjazny bo znany, czy przyjazny i znany? Odczucia pozostawiam oczywiście do własnej oceny. Faktem jest, że 3DEXPERIENCE CATIA została ubrana w nowoczesny, w pełni konfigurowalny na własne potrzeby interfejs. Przy czym nazwy operacji i modułów, a przede wszystkim mechanizmy i procedury pracy zostały tu zaadoptowane bezpośrednio z dotychczas najlepszego systemu CATIA v5. Takie połączenie sprawia, że doświadczeni konstruktorzy wychowani na tym systemie doskonale odnajdą się w nowym środowisku 3DEXPERIENCE CATIA. Młodzi adepci natomiast szybko wejdą w tajniki pracy dzięki spójnemu z dzisiejszymi standardami interfejsowi.

Rys. 2. Interfejs CATIA v5 (po lewe) oraz 3DEXPERIENCE CATIA (po prawej)

Sercem każdego Projektu jest wszak Drzewo operacji, tutaj niezmiennie klarowne, przejrzyste i logiczne porządkujące kolejne etapy projektowania (rys. 2).

#2: Dostępność danych projektowych

Osadzenie systemu CAD 3D w środowisku chmurowym pozwala na nieskrępowany dostęp do danych projektowych z niemal dowolnego miejsca na świecie.

Rys. 3. Poziomu uprawnień dostępu do przestrzeni bazodanowej

Na tym oczywiście się nie kończy. Przydzielając dostęp danemu konstruktorowi do obszaru danych, mamy możliwość sterowania poziomem uprawnień do tworzenia czy edycji danych w tej przestrzeni (rys. 3). Chroni to oczywiście nasze dane przed niekontrolowanymi działaniami na danych wrażliwych i wartości intelektualnej działu Badań i Rozwoju. Pozwala również grupować i tworzyć biblioteki elementów i podzespołów standardowych wykorzystywanych w wielu różnych Projektach.

#3: Swobodna współpraca zespołowa

Maile, załączniki, czaty, Teams’y i Discord’y – czy tak wygląda codzienna wymiana informacji w grupie? Czy takimi kanałami porozumiewają się konstruktorzy wspólnie pracujący nad jednym projektem? Czy tak wygląda komunikacja wewnątrz zakładowa? A co dopiero praca w zespole międzynarodowym rozproszonym w różnych lokalizacjach naszego globu?

Rys. 4. Aplikacja 3DSwym – wymiana informacji w obszarze grupy inżynierów

Na Platformie 3DEXPERIENCE znajdzie się miejsce na dyskusje nad projektem w ramach zamkniętej grupy konstruktorów. Dedykowana aplikacja 3DSwym pozwala nie tylko na swobodą wymianę informacji, ale zgłaszanie pomysłów, zadań czy budowanie know-how w formie WIKI. Wszystko to w obszarze konkretnego projektu i grupy inżynierów przydzielonych do pracy nad nim (rys. 4).

#4: Międzynarodowa społeczność

Należy pamiętać, że Platforma 3DEXPERIENCE to nie tylko obszar komunikacji wewnątrz zakładowej. To również miejsce wymiany informacji i doświadczeń w ramach międzynarodowych Grup zrzeszających inżynierów, konstruktorów, ludzi przemysłu i nauki. W obszarach tych dyskutowane są nie tylko tematy stricte związane z oprogramowaniem, ale przede wszystkim problemy inżynieryjne, technologiczne czy produkcyjne.

Do najważniejszych z nich należą:

Dostęp do społeczności jest darmowy. Konieczne jest jedynie posiadanie Paszportu Dassault. Aby wyrobić takie ID należy wypełnić jedynie specjalny wniosek. O tym jak to zrobić przeczytasz artykule Jak założyć i korzystać z 3DEXPERIENCE ID?

#5: Skalowalność rozwiązania

Skalowalność jest niewątpliwie pojęciem bardzo szerokim i z pewnością może być rozpatrywane w różnych aspektach obszaru projektowania. Z jednej strony można spojrzeć na to zagadnienie z punktu widzenia małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa. Tu rodzi się pytanie czy można z tak bogatego portfolio Dassault Systèmes skomponować dedykowane rozwiązania dla tych najmniejszych? Druga strona medalu to możliwość pokrycia zapotrzebowania na specjalistyczne oprogramowanie w wąskim, wybranym czasie i stadium fazy projektu.

Platforma 3DEXPERIENCE i rozwiązania przez nią oferowane udostępniane są dla Użytkowników w formie Usługi. Dzięki temu firmy projektowe, produkcyjne mogą precyzyjnie dobrać potrzebne rozwiązania stricte pod wymogi związane z realizacją danego Projektu. Liczba potrzebnych licencji oraz ich zakres może być zaplanowany nawet na minimalny okres trzech miesięcy. Pozwala to elastycznie wyposażać Konstruktorów w niezbędne narzędzia na potrzeby Projektu, a co najważniejsze planować koszty i pokrywać je w ramach realizowanego zadania.

#6: Redukcja kosztów IT

Serwery archiwum, stacje rack’owe, dedykowane stacje graficzne i obliczeniowe, zapory sieciowe, VPN itp. Tymczasem Platforma 3DEXPERIENCE jest rozwiązaniem praktycznie działającym jako OutOfTheBox, do uruchomienia którego wystarczy aktualny komputer klasy PC (lub dowolne urządzenie mobilne w przypadku aplikacji web’owych) i podstawowa wiedza z zakresu obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Przy tej okazji warto również wspomnieć o zadaniach obliczeniowych, które siłą rzeczy wymagają dedykowanych stacji roboczych. Platforma 3DEXPERIENCE wychodzi tutaj naprzeciw Użytkownikowi oferując usługę obliczeń w chmurze. To dość ogólne hasło zostało precyzyjnie omówiony w jednym z artykułów na naszym blogu dlatego tutaj odsyłam do lektury: SimUnit – nowoczesny środek płatniczy za pracę procesora obliczeniowego

#7: Udostępnianie na zewnątrz

Proces projektowania niejednokrotnie wymaga konsultacji z Klientem, który zleca i zamawia wykonanie danego Produktu. Omówienia wymagają często nie tylko przyjęte gabaryty, ale również zastosowane rozwiązania techniczne. Tutaj ważna jest możliwość szybkiej komunikacji z Klientem poza wewnętrznym środowiskiem projektowym firmy.

Rys. 5. Aplikacja 3DPlay – przeglądarka do wszystkiego

Platforma 3DEXPERIENCE udostępnia narzędzia do publikacji projektu na jego dowolnym etapie zaawansowania, przy jednoczesnej możliwości ochrony wrażliwych danych i wartości intelektualnej biura projektowego (rys. 5). W obliczu tego zadania Klient dostaje interaktywny model Produktu, który może zweryfikować i okrasić komentarzem zwrotnym, przy jednoczesnym zatarciu danych, które w konkretnej okoliczności nie wymagają udostępnienia.

#8: Podejście businessowe

Wiadomym jest, że w projektowaniu nie chodzi o projektowanie. Jakkolwiek może brzmieć to nielogicznie, to należy mieć na uwadze fakt, iż jest to jedynie jeden z etapów „Od pomysłu” (przyjęcia zlecenia) „Do gotowego produktu” (realizacji zlecenia). Dlatego tak ważne stało się osadzenie systemu CATIA w środowisku zarządzania cyklem życia i etapów realizacji całego zlecenia rozpatrywanego jako jeden proces (rys. 6).

Rys. 6. Aplikacja Collaborative Lifecycle – cykl życia Produktu

Nowe rewizje, nowe gałęzie wariantów Produktu, etapy i stany dojrzałości. To tylko wybrane zagadnienia, które nie wynikają bezpośrednio z zadań systemu CAD, a jednak są tak ściśle związane z tą tematyką. Z pomocą tutaj przychodzą rozwiązania ENOVIA, które jak już wiemy są zintegrowane na Platformie 3DEXPERIENCE i w raz z CATIA i innymi markami tworzą wspólny ekosystem.

#9: Bezpieczeństwo danych

Ataki hakerskie, phising, WAP, DDoS to bolączka naszych czasów. Cyberprzestępczość kwitnie. Jak bronić się przed tymi niebezpieczeństwami, samodzielnie? Jeśli tak to jakie oprogramowanie wybrać? Jakie środki na to przeznaczyć? I w tym obszarze Platforma 3DEXPERIENCE wychodzi naprzeciw Użytkownikowi (rys. 7).

Rys. 7. Wymagany podpis elektroniczny

Nad bezpieczeństwem danych czuwają najnowocześniejsze systemy softwarowe i hardwarowe spełniające najwyższe standardy norm ISO/IEX 9001, 27001 i 27701. Serwery archiwum danych rozmieszczone w różnych lokalizacjach w Europie i Ameryce Północnej stosują sprzętowe szyfrowanie 256-bitowe. Szczerze wątpię, czy firmy projektowe wchodzą w tak zaawansowane rozwiązania ochrony swoich danych wewnątrz własnej infrastruktury IT. Platforma 3DEXPERIENCE ma to po prostu w standardzie.

#10: Wtyczka do CATIA v5

Spokojnie! Dassault Systèmes przygotował dla zatwardziałych konstruktorów starej szkoły coś specjalnego. Dedykowana do CATIA v5 zintegrowana wtyczka Platformy 3DEXPERIENCE sprawi, że nowoczesne narzędzia dostępne będą bezpośrednio w obszarze leciwego okienka „v5” (rys. 8).

Rys. 8. Wtyczka Platformy 3DEXPERIENCE do CATIA v5

Transfer plików .CATPart i .CATProduct do środowiska bazodanowego .3DXML odbywa się w locie, praktycznie poza działaniem Użytkownika. Praca projektowa doposażona będzie przez funkcjonalności aplikacji ENOVIA w obszarze wymiany informacji, zarządzania dostępem do danych czy możliwością sprawnej kooperacji z Klientem.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł miał przede wszystkim usystematyzować i przedstawić aktualne kierunki rozwoju koncernu Dassault Systèmes w obszarze rozwiązań CAD 3D. Rozwiązania CATIA v5 oraz 3DEXPERIENCE CATIA niewątpliwie wyznaczają trend na rynku oprogramowania, a ich wszechstronność i elastyczność sprawiają, że jest to rozwiązanie dla każdej firmy projektowej, bez względu na ilość Użytkowników czy stopień zaawansowania i skomplikowania projektów, z którymi się mierzy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o 3DEXPERIENCE CATIA? Obejrzyj nasz webinar:

Bibliografia i źródła:

 1. https://www.3ds.com/insights/customer-stories
 2. https://www.3ds.com/products-services/catia/
 3. https://www.3ds.com/products-services/catia/products/
 4. https://www.3ds.com/products/enovia/3dexperience
 5. https://www.3ds.com/about-3ds/what-we-are/history
 6. https://www.youtube.com/@3DSENOVIA
 7. https://www.3ds.com/personal-data-protection
Autor
Mateusz Sztangret

Główny specjalista techniczny ds. CAD i SIM

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej