Wersja badawcza SOLIDWORKS Research - SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS Research

SOLIDWORKS Research to licencja badawcza, z której mogą korzystać instytucje badawcze R&D. Udostępnia ona instytucjom i organizacjom najnowsze technologie SOLIDWORKS przeznaczone do projektowania i przeprowadzania badań inżynieryjnych, jednocześnie umożliwiając wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami z całego świata. Oprogramowanie oraz uzyskane za jego pomocą efekty można bez ograniczeń wykorzystywać w publikacjach wyników badań uzyskanych z projektów finansowanych wewnętrznie i zewnętrznie, projektach finansowanych przez przemysł, przekazywaniu własności intelektualnej oraz składaniu wniosków o ochronę patentową.

Wymagania kwalifikacyjne

Aktywność
Education Edition
Research
Komercyjne
Projekty wykonywane w szkołach ponadgimnazjalnych
Projekty w ramach pracy dyplomowej
Studenckie projekty badawcze – nieodpłatne, w ramach toku studiów
Projekty studenckie i absolwenckie - nie finansowane, bez publikowanych wyników
Rozwój programu nauczania (do użytku wewnętrznego)
Studenckie projekty badawcze- finansowane lub przynoszące dochód
Studenckie projekty badawcze – finansowane, z publikacją wyników
Uniwersyteckie laboratoria badawcze (prowadzone na konkretnym wydziale)
Instytucje wspólne / kooperacyjne (licencje muszą być własnością i prowadzone przez uniwersytet)
Konsorcjum akademickie (tylko dla celów akademickich)
Akademickie organizacje non-profit (bez komercyjnych działań)
Rozwój programu nauczania - udostępnianie zasobów otwartych
Laboratoria badawcze - prywatne lub własność państwowa
Narodowe laboratoria
Fab Laby / Centra Hobbistyczne
Programy transferu technologii
Konsorcja branżowe
StartUp’y*
Indywidualne centra konsultacyjne
Rozwój sprzętu/produktu – do odsprzedaży
Indywidualne centra konsultacyjne
Rozwój programu nauczania - do odsprzedaży

Promocje

Licencja

Stanowiskowe

Działanie

Użytkownik instaluje licencję podając numer seryjny. Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i zezwala na użytkowanie licencji.

Zalety

Najlepszy dla niewielkiej liczby stanowisk. Umożliwia transfer licencji przez Internet na inny komputer. Aktywacja dokonywana jest tylko raz, później nie jest wymagany dostęp do Internetu.

Sieciowa

Działanie

Jeden z komputerów w firmie pełni rolę serwera licencji (z systemem Windows). Po zainstalowaniu na nim oprogramowania (Menedżer Licencji Sieciowej) i podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji (1 sieciowy numer seryjny zawiera kilka licencji). Pula licencji jest dostępna dla wszystkich komputerów połączonych z serwerem w lokalnej sieci. Jednocześnie nie może być uruchomionych więcej aplikacji niż znajduje się licencji w puli.

Zalety

Najlepszy dla większej liczby stanowisk. Łatwe zarządzanie pulą licencji dzięki sprawnemu mechanizmowi SolidNetWork.

FAQ

Jakie instytucje mogą korzystać z licencji RESEARCH?

Z licencji RESEARCH mogą korzystać uczelnie, laboratoria badawcze,  organizacje non-profit, koncerny czy fab-laby nie prowadzące komercyjnej działalności i mającej status zarejestrowanego instytutu badawczego. Do programu RESEARCH nie kwalifikują się*: komercyjne firmy, komercyjne instytuty badawcze, inkubatory technologiczne, akceleratory, centra naukowe, muzea, publiczne biblioteki, niekomercyjne centra naukowe, maker spaces, czy centra hobbistyczne.

*dla ośrodków niekwalifikujących się do programu RESEARCH przygotowaliśmy dostosowane rozwiązania. Chcesz dowiedzieć się więcej?  Skontaktuj się z nami.

Czy mogę użyć licencji SOLIDWORKS EDU EDITION do mojej pracy badawczej?

Nie. SOLIDWORKS Education Edition jest przeznaczona tylko dla niekomercyjnych placówek edukacyjnych, do prowadzenia kursów przez wykwalifikowanych prowadzących dla uczniów i studentów. Cele edukacyjne nie obejmują celów badawczych i komercyjnych.

Jestem pracownikiem naukowym w niekomercyjnym instytucie badawczym i zamierzam wziąć udział w pobocznym projekcie komercyjnym. Czy mogę użyć licencji RESEARCH do tych celów?

Nie, licencje RESERACH w żadnym przypadku nie mogą być użyte do celów komercyjnych.

Kwalifikuje się do zakupu licencji RESERACH. Czy kiedy opuszczę grupę badawczą i przeniosę się do innego instytutu czy mogę również przenieść licencje RESEARCH?

Nie można ,,zabrać” licencji ze sobą . Licencja RESERACH jest zakupiona przez instytut lub uczelnię i do niego przynależy.

Chciałbym przeprowadzać szkolenia zewnętrzne. Czy mogę w tym celu wykorzystać licencję RESEARCH?

Nie, licencje RESERACH nigdy nie mogą być użyte do celów szkoleniowych dla osób zewnętrznych, nawet jeżeli szkolenie byłoby przeprowadzone na terenie instytutu/uczelni. Szkolić można jedynie studentów.

Co jeżeli moja grupa badawcza potrzebuje oprogramowania SOLDIWORKS do projektu komercyjnego?

W takiej sytuacji uczelnia/instytut powinien wykupić licencje SOLIDWORKS w wersji komercyjnej.

Co jeżeli w przeszłości zostały zakupione licencje RESEARCH, a obecnie zmienia się charakter badań na komercyjne?

W takiej sytuacji może wykonać odpłatny upgrade licencji RESEARCH do wersji komercyjnej.

Korzyści

Nie nakłada informacyjnych znaków wodnych

Oznacza to, że licencja daje pełne prawo do wykorzystywania projektów w niej stworzonych do publikacji i badań naukowych.

Funkcjonalnie jest ona równoważna licencjom komercyjnym SOLIDWORKS

Licencja badawcza posiada te same funkcje oraz harmonogram aktualizacji, co komercyjna wersja oprogramowania SOLIDWORKS.

Program Partnership

Uczelnie posiadające licencje edukacyjne wraz z licencjami badawczymi uzyskają status Partnership, dzięki czemu mogą otrzymać dodatkowe korzyści takie jak np. atrakcyjniejsze warunki zakupu w przyszłości lub wykłady dla studentów prowadzone przez naszych instruktorów.

Koszt zakupu licencji jest znacznie niższy

Cena licencji badawczej jest znacznie niższa niż licencji komercyjnej.

formularz kontaktowy

    zaufali nam

    Faq

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

    Sprawdź