aktualności

Od idei po zlecenie produkcyjne – proces projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, inżynierowie i konstruktorzy muszą sprostać rosnącym wymaganiom związanym z szybkością, precyzją i innowacyjnością w procesie projektowania. W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskują zaawansowane narzędzia, które mogą wspierać kreatywność a przede wszystkim efektywność tworzenia nowych produktów. Jednym z takich narzędzi jest 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS - innowacyjne oprogramowanie, które łączy w sobie potęgę SOLIDWORKS, jednego z najpopularniejszych programów do projektowania 3D, z zaletami rozwiązania chmurowego - platformy 3DEXPERIENCE.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS to kompleksowe środowisko projektowe, które oferuje nie tylko potężne funkcje modelowania i projektowania, ale także umożliwia szeroką gamę działań, takich jak współpraca, analiza, wizualizacja i zarządzanie danymi projektowymi. Przez połączenie tych różnorodnych możliwości, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS staje się wszechstronnym narzędziem, które pomaga inżynierom w realizacji innowacyjnych pomysłów i przyspiesza proces tworzenia produktów.

Niniejszy artykuł został podzielony na 5 głównych etapów, w których skoncentrujemy się na procesie projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS i zbadamy, jak to zaawansowane oprogramowanie może pomóc w tworzeniu wysokiej jakości projektów. Rozważymy etapy tego procesu, zaczynając od generowania koncepcji i szkiców, aż po finalizację projektu i przygotowanie do produkcji. Przeanalizujemy również kluczowe funkcje i narzędzia dostępne w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, które wspierają inżynierów w podejmowaniu decyzji, wizualizacji, analizie i współpracy zespołowej.

Zatem, jak 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS staje się nieodłącznym elementem procesu projektowania, przenoszącym efektywność, precyzję i innowacyjność na nowe poziomy? Zaczynamy!

Faza koncepcyjna

Faza koncepcyjna w procesie projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS to początkowy etap, w którym generowane są różnorodne pomysły na produkt i tworzone są wstępne koncepcje. W tej fazie konstruktorzy mają możliwość eksplorowania i rozwijania swoich idei, przy jednoczesnym wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi dostępnych w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Często jest tak, że grupy projektowe spotykają się jednocześnie i omawiają dane zagadnienie, po czym każdy siada przy swoim stanowisku i zaczyna pracę. Burze mózgów są bardzo burzliwe, pomysłów pojawia się mnóstwo. Część z nich za chwile ucieka, a każdy pracuje według swoich planów. Platforma 3DEXPERIENCE daje bardzo wygodne możliwości, jeżeli chodzi o pracę zespołową, gdzie w czasie rzeczywistym konstruktorzy mogą pracować na jednym projekcie i wprowadzać do niego pomysły, komentarze i zmiany.

Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia także dodawanie komentarzy, prowadzenie konwersacji, rozmów wideo z dowolnego czasu, miejsca i urządzenia mobilnego, przydzielanie i wykonywanie zadań co zdecydowanie polepszy proces tworzenia idei projektu.

Projektowanie i modelowanie 3D

Projektowanie i modelowanie odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Dzięki zaawansowanym narzędziom i funkcjom, konstruktorzy mogą tworzyć precyzyjne, trójwymiarowe modele, które odzwierciedlają ich koncepcje i spełniają wymagania projektowe. Tworzenie w SOLIDWORKS rozpoczyna się od tworzenia koncepcji i idei produktu. Konstruktorzy mogą korzystać z narzędzi do rysowania i szkicowania, aby stworzyć podstawowe kontury i formy. Następnie mogą rozwijać swoje projekty, dodając szczegóły, definiując wymiary i parametry, a także tworząc skomplikowane kształty za pomocą różnych narzędzi modelowania. Modelowanie obejmuje tworzenie precyzyjnych i trójwymiarowych modeli. Istnieje wiele narzędzi modelowania, które pozwalają konstruktorom tworzyć różnorodne elementy, takie jak części, zespoły czy konstrukcje. Dzięki licznym funkcjom inżynierowie mogą tworzyć i modyfikować geometrię, dodając i usuwając materiał, zmieniając kształty i parametry. Następnie, przechodząc przez pozostałe etapy projektowania danego elementu, konstruktorzy mogą korzystać z opcji weryfikacji konstrukcji poprzez analizy numeryczne lub tworzyć wizualizacje graficzne.

Połączenie funkcji desktopowego SOLIDWORKS z możliwościami platformy daje tak naprawdę nieograniczone możliwości pracy. Przede wszystkim pracujemy w jednym, centralnym miejscu, w którym zespoły projektowe mogą przechowywać, zarządzać i udostępniać swoje dane projektowe, wykorzystując aplikacje platformowe, m.in. 3D Sculptor, Product Designer, Part czy Assembly Design. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do najnowszych wersji plików, bez konieczności przesyłania ich ręcznie. To eliminuje problemy związane z niezgodnościami wersji i ułatwia synchronizację pracy między członkami zespołu.

Analiza i weryfikacja

Po stworzeniu modelu 3D i wstępnej akceptacji, przychodzi czas na weryfikację. SOLIDWORKS posiada dodatek symulacyjny, jakim jest Simulation. Można jednak poszerzyć obszar badań o chmurowe rozwiązania obliczeniowe, czyli Simulia. Analizy naprężenia, analizy dynamiki płynów, analizy wibracji i wiele innych - w tym etapie inżynierowie mogą ocenić, czy ich projekt spełnia wymagania funkcjonalne, wytrzymałościowe i inżynierskie. Jeśli istnieją jakieś problemy, konstruktorzy mogą wprowadzić zmiany w projekcie i przeprowadzić ponowną analizę. Znowu z pomocą przychodzi 3DEXPERIENCE, nie tylko pod kątem przeprowadzania symulacji w chmurze, ale przede wszystkim z miejsca głównego dowodzenia - miejsca, gdzie następuje główna wymiana informacji. Pełna integracja z narzędziami projektowymi SOLIDWORKS stwarza wiele nowych opcji. Zespoły konstruktorów mogą korzystać z tych samych środowisk i interfejsów, co ułatwia płynne przejście między projektowaniem a symulacją. Wykorzystanie analiz i weryfikacji w 3DEXPERIENCE i SOLIDWORKS pozwala na wcześniejsze wykrywanie i eliminowanie potencjalnych błędów konstrukcyjnych. Dzięki temu można uniknąć kosztownych napraw i zmian w późniejszych fazach projektu – równocześnie pracując i wprowadzając zmiany. Ponadto, skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie analiz symulacyjnych przyspiesza cały proces projektowy, umożliwiając szybsze wprowadzenie produktu na rynek.

Tworzenie dokumentacji technicznej

Tworzenie dokumentacji technicznej w kontekście procesu projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS jest istotnym elementem, który pomaga w udokumentowaniu i komunikacji informacji dotyczących projektu. Etap ten jest ściśle połączony z etapem projektowania i modelowania, gdzie dzięki 3DEXPERIENCE pracujemy w jednym środowisku. Każda zmiana czy wersja obiektu bazodanowego jest widoczna dla każdego użytkownika zespołu projektowego.

Etap produkcyjny

Platforma 3DEXPERIENCE obejmuje system zarządzania cyklem życia produktu (Enovia - PLM). Dzięki temu, zespoły projektowe mogą bezproblemowo integrować swoje projekty, dokumentację techniczną i informacje o produkcie z procesami PLM. Platforma 3DEXPERIENCE zapewnia scentralizowane zarządzanie danymi, udostępnianie informacji i współpracę między różnymi zespołami, co ułatwia wypuszczenie projektu do produkcji. Umożliwia również łatwą wymianę danych i współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w proces produkcji, takimi jak dostawcy, producenci lub podwykonawcy. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE, można udostępniać modele 3D, dokumentację techniczną, instrukcje montażu i inne informacje związane z projektem, umożliwiając płynny przepływ informacji i skoordynowaną współpracę. Oferuje narzędzia do przygotowania modeli 3D do produkcji. Można generować pliki formatów wymaganych przez różne technologie produkcyjne, takie jak CNC, druk 3D, tłoczenie czy cięcie laserowe. Ponadto, platforma umożliwia generowanie raportów BOM (listy materiałów), które zawierają pełne informacje o komponentach i materiałach potrzebnych do produkcji. Co raz więcej wykonawców zewnętrznych czy większych zakładów produkcyjnych korzysta z platformy 3DEXPERIENCE. Stwarza to jeszcze szybszy przepływ informacji na linii konstruktor-producent, ze względu na współpracę w jednym środowisku.

Opisane rozwiązania dają użytkownikom kompleksowe wsparcie dla procesu wypuszczania projektu do produkcji, umożliwiając płynną współpracę między zespołami, kontrolę jakości, przygotowanie modeli do produkcji i generowanie dokumentacji technicznej. Dzięki temu platforma przyczynia się do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek, poprawy jakości i efektywności produkcji oraz minimalizacji ryzyka błędów i kosztów naprawczych.

Autor
Maciej Szymula

Młodszy specjalista techniczny ds. SIM

zapisz się na newsletter

    Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

    30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej