Lekcja 2: Demo – Przed rozpoczęciem projektowania - interfejs

Zanim użytkownik zabierze się za tworzenie i edycję rysunków w DraftSight, powinien posiada praktyczną znajomość czterech zagadnień:

 • Interfejs
 • Nawigacji po rysunku
 • Podstawowej selekcji obiektów
 • Podstawowych ustawień trybów pracy
 • Metod wprowadzania danych

Interfejs

Domyślnym interfejsem aplikacji jest tzw. wstążka, czyli zestaw ikon podzielony na karty (np. Pozycja początkowa, Wstaw) i dostępne na nich panele (np. Rysuj, Modyfikuj).

 1. Menu aplikacji (ikona programu) – zastępuje menu „Plik”.
 2. Wstążka – zestaw narzędzi bieżącego obszaru roboczego.
 3. Karty plików – przełączanie się między otwartymi dokumentami.
 4. Obszar roboczy – nieograniczona przestrzeń rysowania / modelowania.
 5. Okno poleceń – okno „komunikacji” z programem, w którym wprowadzane są polecenia od użytkownika i wyświetlane komunikaty DraftSight do użytkownika. Jest to jeden z najważniejszych elementów programu.
 6. Pasek stanu – ikony określające różne tryby pracy.
 7. Palety – „pływające” okna, w których zmiany wprowadzane są na bieżąco (bez konieczności zamykania okna lub potwierdzania przyciskiem OK).

Nawigacja po rysunku

Poruszanie się po dokumencie, tj. szybka zmiana widoku jest niezwykle prosta i intuicyjna. Do przesuwania, przybliżania i oddalania widoku służy rolka myszy:

 • Przekręcenie rolki w przód lub w tył spowoduje automatyczne przybliżenie lub oddalenie widoku – widok zmieniany jest względem kursora, nie punktu centralnego rysunku.
 • Wciśnięcie i przytrzymanie rolki myszy spowoduje wyświetlenie „łapki”, dzięki której możliwe jest przesuwanie widoku.
 • Dwukrotne kliknięcie rolką myszy spowoduje pokazanie wszystkich widocznych na rysunku obiektów w możliwie największym przybliżeniu.

Metody wprowadzania danych

Istnieją 3 sposoby wprowadzania danych:

 • Bezpośrednie podawanie odległości: wybór polecenia, wskazanie pierwszego punktu, określenie kierunku kursorem (np. z włączonym trybem Orto)
 • Współrzędne względne kartezjańskie (@x,y): wybór polecenia, wskazanie pierwszego punktu i podanie przesunięcia względem pierwszego punktu przez określenie przyrostu X i Y.
 • Współrzędne względne biegunowe (@długość < kąt): wybór polecenia, wskazanie pierwszego punktu i podanie przesunięcia względem pierwszego punktu przez określenie długości odcinka oraz kąta.

Metody zaznaczania obiektów

Istnieją 3 podstawowe metody zaznaczania obiektów:

 • Pojedyncze: klikanie na obiekty, które dodawane są do zbioru wskazań (zaznaczenie kolejnego nie odznacza wcześniej wybranego)
 • Okno wybierające (niebieskie): rysowane od lewej strony do prawej, zaznacza tylko obiekty znajdujące się w całości w oknie
 • Okno przecinające (zielone): rysowane od prawej strony do lewej, zaznacza obiekty znajdujące się w środku i wszystkie przecięte.

Aby całkowicie usunąć zaznaczenie obiektów, należy wcisnąć klawisz Esc.

Wiersz poleceń

Jeśli w oknie poleceń dolny wiersz jest pusty, nie jest aktywne żadne polecenie. Program jest wówczas w trybie gotowości do uruchomienia dowolnego polecenia.

Jeżeli wymagane jest działanie ze strony użytkownika (np. wskazanie punktu, wybranie obiektów), stosowny komunikat pojawi się w dolnym wierszu okna poleceń.

Dla wielu poleceń pojawiać się będą dostępne opcje. Aby wybrać opcję należy wprowadzić w oknie poleceń wyróżnioną (wielką z podkreśleniem) literę opcji.

Często program będzie sugerował wartości domyślne (wyróżnione kolorem pomarańczowym). Aby zaakceptować taką wartość należy wcisnąć Enter (lub – jeśli ustawiono omawiane wcześniej opcje – wcisnąć prawy przycisk myszy).

Nowy rysunek

Każdy nowy plik tworzony jest w oparciu o szablon rysunkowy. Można skorzystać zarówno ze standardowych szablonów, jak i tych przygotowanych przez użytkownika.

Po wyborze Plik (ikona DraftSight) > Nowy wyświetlone zostanie okno z domyślnymi szablonami. Najlepszym z nich będzie standardiso.dwt, zawierający proste ustawienia początkowe.

...koniec lekcji drugiej. Za tydzień otrzymasz mailowo kolejny odcinek!

Zobacz nasze autorskie, rozbudowane FAQ z wygodną wyszukiwarką.

Kup pełną wersję DraftSight - bezpieczny zakup w pełni Online. Otrzymaj klucz już dziś!

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej