aktualności

Skorzystaj z dofinansowania KFS na szkolenia – ruszył nabór wniosków na rok 2024!

Jesteś właścicielem firmy i myślisz o rozwoju swoich pracowników oraz własnych kompetencji? Teraz masz doskonałą okazję do inwestycji w szkolenia dzięki atrakcyjnym dofinansowaniom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)! W 2024 roku łączna pula środków na te cele wynosi aż 294 milionów złotych.

Chcesz rozwijać swoją firmę, wyposażając pracowników w potrzebne do tego kompetencje, ale brakuje Ci środków na opłacenie specjalistycznych szkoleń? Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu możesz uzyskać aż 80% finansowania na ten cel. Jak to zrobić, gdzie i kiedy złożyć wniosek, a także jakie wymagania musisz spełnić? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie z KFS!

W ramach dofinansowań możesz skorzystać ze wszystkich szkoleń oferowanych przez nasze Centrum Szkoleniowe SOLIDWORKS i CAMWorks. Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio szkoleń, w który znajduje się blisko 50 różnych tematów na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

Jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika i chcesz inwestować w podniesienie kompetencji pracowników lub swoich własnych, możesz skorzystać z dofinansowania do kształcenia z KFS.

Na co możesz liczyć w ramach dofinansowania KFS?

Wysokość dofinansowania szkoleń ze środków KFS wynosi:

 • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danych roku na jednego uczestnika
 • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych pracodawców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danych roku na jednego uczestnika

Jak uzyskać dofinansowanie KFS na organizację szkoleń realizowanych w SOLIDEXPERT?

Jeśli jesteś pracodawcą zainteresowanym szkoleniem ustawicznym dla swoich pracowników, możesz ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wniosek o dofinansowanie szkoleń należy składać do powiatowego urzędu pracy odpowiedniego dla siedziby Twojej firmy lub miejsca prowadzenia działalności. Ważne jest, aby dostosować się do terminów naboru określonych przez Powiatowy Urząd Pracy. Proces ubiegania się o środki został szczegółowo przedstawiony na powyższym diagramie.

Decydujące dla rozpatrzenia Twojego wniosku będą dwa kryteria: data jego wpłynięcia do PUP oraz zgodność z aktualnymi priorytetami funduszu. Należy pamiętać, że wnioski złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie będą brane pod uwagę.

Nasz doradca pomoże Ci w doborze najlepszych szkoleń technicznych. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu SOLIDWORKS i CAMWorks, które są idealne dla firm pragnących poszerzyć umiejętności techniczne swoich pracowników. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres szkoleń technicznych, a wszystkie niezbędne informacje, w tym wymagania, szczegółowy zakres tematyczny, czas trwania oraz ceny, znajdziesz w naszym Katalogu Szkoleń.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024:

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy (kwota 236 095 tys. zł):

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy (kwota 58 288 tys. zł):

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

W przypadku pytań lub chęci otrzymania oferty na szkolenia zapraszamy do kontaktu!

Małgorzata Śmierciak
Specjalista ds. organizacji szkoleń
msmierciak@solidexpert.com
+48 539 774 651

Autor
solidexpert

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej