API podstawy

Celem szkolenia jest wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem SOLIDWORKS API. Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników programu SOLIDWORKS, którzy chcą usprawnić i zautomatyzować swoją pracę projektową, jak również tworzyć niezależne aplikacje, które będą mogły komunikować się ze środowiskiem SOLIDWORKS.

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Wymagania

-       Znajomość systemu operacyjnego Windows.

-       Podstawowa znajomość programowania w VBA (Visual Basic for Applications).

-       Zalecane ukończenie kursu „Części, rysunki, złożenia” lub posiadanie wiedzy na poziomie tego kursu.

Zakres tematyczny

 1. SOLIDWORKS API: 
  - Główne cele korzystania z interfejsu programistycznego SOLIDWORKS oraz korzyści z nich wynikające.
  - Co można automatyzować.
 2. Sposoby tworzenia aplikacji :
  - makra
  - aplikacje .NET.
 3. Konfiguracja środowiska programistycznego:
  - pliki biblioteczne,
  - pomoc API.
 4. Makra:
  - struktura makra, zmienne, funkcje,
  - rejestrowanie, uruchamianie, edycja, debugowanie, optymalizacja,
  - interakcje z użytkownikiem: formy, komunikaty.
 5. Model obiektowy API:
  - hierarchia oraz powiązania obiektów API ,
  - tworzenie części, złożeń, rysunków za pomocą makr,
  - zmiana ustawień SOLIDWORKS za pomocą API.
 6. Automatyzacja złożeń:
  - komponenty: dodawanie, usuwanie, transformacje,
  - kolekcje komponentów.
 7. Automatyzacja rysunków:
  - tworzenie rysunków,
  - wstawianie widoków do rysunków,
  - automatyczne wstawianie adnotacji oraz wymiarów,
  - zapisywanie rysunku w innych formatach.
 8. Zaznaczanie obiektów i techniki iteracyjne:
  - programowe zaznaczanie obiektów,
  - praca z zaznaczonymi obiektami.
 9. Programistyczna obsługa właściwości dostosowanych i atrybutów:
  - dodawanie, edycja, usuwanie właściwości dostosowanych,
  - definiowanie atrybutów i dodawanie ich do plików,
  - praca z atrybutami.
 10. SOLIDWORKS API SDK:
  - instalacja SOLIDWORKS API SDK,
  - tworzenie dodatków przy użyciu SOLIDWORKS API SDK,
  - integracja interfejsu użytkownika dodatków z SOLIDWORKS,
  - powiadomienia SOLIDWORKS.

Zapewniamy

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ – LINK

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92