API podstawy - Szkolenia, Kursy - SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS API podstawy

Celem szkolenia jest wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem SOLIDWORKS API. Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników programu SOLIDWORKS, którzy chcą usprawnić i zautomatyzować swoją pracę projektową, jak również tworzyć niezależne aplikacje, które będą mogły komunikować się ze środowiskiem SOLIDWORKS.

Opis szkolenia

Wymagania

 • Znajomość systemu operacyjnego Windows.
 • Podstawowa znajomość programowania w VBA (Visual Basic for Applications).
 • Zalecane ukończenie kursu „Części, rysunki, złożenia” lub posiadanie wiedzy na poziomie tego kursu.

Zakres tematyczny

 1. SOLIDWORKS API:
  – Główne cele korzystania z interfejsu programistycznego SOLIDWORKS oraz korzyści z nich wynikające.
  – Co można automatyzować.
 2. Sposoby tworzenia aplikacji :
  – makra
  – aplikacje .NET.
 3. Konfiguracja środowiska programistycznego:
  – pliki biblioteczne,
  – pomoc API.
 4. Makra:
  – struktura makra, zmienne, funkcje,
  – rejestrowanie, uruchamianie, edycja, debugowanie, optymalizacja,
  – interakcje z użytkownikiem: formy, komunikaty.
 5. Model obiektowy API:
  – hierarchia oraz powiązania obiektów API ,
  – tworzenie części, złożeń, rysunków za pomocą makr,
  – zmiana ustawień SOLIDWORKS za pomocą API.
 6. Automatyzacja złożeń:
  – komponenty: dodawanie, usuwanie, transformacje,
  – kolekcje komponentów.
 7. Automatyzacja rysunków:
  – tworzenie rysunków,
  – wstawianie widoków do rysunków,
  – automatyczne wstawianie adnotacji oraz wymiarów,
  – zapisywanie rysunku w innych formatach.
 8. Zaznaczanie obiektów i techniki iteracyjne:
  – programowe zaznaczanie obiektów,
  – praca z zaznaczonymi obiektami.
 9. Programistyczna obsługa właściwości dostosowanych i atrybutów:
  – dodawanie, edycja, usuwanie właściwości dostosowanych,
  – definiowanie atrybutów i dodawanie ich do plików,
  – praca z atrybutami.
 10. SOLIDWORKS API SDK:
  – instalacja SOLIDWORKS API SDK,
  – tworzenie dodatków przy użyciu SOLIDWORKS API SDK,
  – integracja interfejsu użytkownika dodatków z SOLIDWORKS,
  – powiadomienia SOLIDWORKS.

Zapewniamy

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ – LINK

formularz kontaktowy