Webinar SOLIDWORKS CAM - Parametry operacji frezowania już dostępny do obejrzenia! - SOLIDEXPERT

Webinar SOLIDWORKS CAM – Parametry operacji frezowania już dostępny do obejrzenia!

Rozwiązanie SOLIDWORKS CAM pozwala na dobranie optymalnych parametrów ścieżek tak by narzędzie realizowało obróbkę materiału według potrzeb technologa. W trakcie webinaru zostały omówione zaawansowane zagadnienia dotyczące wprowadzania zmian w operacjach oraz tworzenia sfazowań. Poruszone zostały następujące tematy:

– dostosowanie poprawnych parametrów operacji
– posuw/prędkość
– wzory ścieżki
– wielkość zbieranego materiału
– ustawienia ścieżki i łączeń
– ustawienia kompensacji
– ustawianie poprawnego wejścia
– wejście bokiem
– wejście po rampie
– wejście po spirali
– wstępne wiercenie
– wejście w konturowaniu
– fazowanie
– przy fazie stworzonej w modelu
– przy braku fazy w modelu