aktualności

Zmiana formy prawnej SOLIDEXPERT – KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że w dniu 2 listopada 2023 r. nastąpiło przekształcenie spółki SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Informujemy, że wskutek przekształcenia nie ulegają zmianie dotychczasowe numery NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego. Zmianie ulega wyłącznie forma prawna firmy oraz numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS po przekształceniu: 0001065847). W konsekwencji przekształcenia, z dniem. 16.11.2023 firma SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z mocy prawa przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44
30-126 Kraków

NIP 677 238 02 30
REGON
123060159
KRS 0001065847 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów, adresy e-mail oraz adresy korespondencyjne pozostają bez zmian.

Aktualny odpis z KRS Naszej Spółki można pobrać TUTAJ.

Andrzej Banaś
Prezes SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o.

Autor
solidexpert

zapisz się na newsletter

    Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

    30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej