aktualności

3DEXPERIENCE w budownictwie – jak zarządzać dokumentacją projektową?

DraftSight i Platforma 3DEXPERIENCE

Nowa idea pracy w środowisku przeglądarki internetowej nabrała rozpędu. Kolejne aktualizacje programu DraftSight i platformy 3DEXPERIENCE oferują wydajne i stabilne środowisko do projektowania. Połączenie tych dwóch mechanizmów oferuje znane już wcześniej narzędzia i usprawnia zarządzanie pracą w zespole oraz przepływ dokumentacji technicznej.

Przykładowy scenariusz projektowy

1. Tematem prac projektowych jest rozbudowa dotychczasowej inwestycji. Kluczowe w takich przypadkach jest rozpoznanie sytuacyjne w terenie i przeniesienie informacji do programu CAD.

2. Aplikacja 3DWhiteboard dostępna na platformie 3Dexperience pozwala na użycie mapy terenowej. Możliwe jest wczytanie zdjęcia i obrys kształtów.
Tego typu prace mogą być wykonywane na budowie, wystarczający jest podstawowy dostęp do internetu np. w tablecie można skorzystać z udostępnionego „hotspot’u” z telefonu.

3. Kolejny etap to wczytanie mapy terenu do programu DraftSight. Ma to zapewnić podrys pomocniczy w rysunku oraz możliwość odwoływania się do obiektów we właściwej skali. Zapewnia to również spójność rysunku i stanowi bazę dla dalszych operacji.

4. Na dodatkowych warstwach można przechowywać obiekty pomocnicze.
W zależności od idei projektowej i zapotrzebowania mogą to być na przykład elementy krajobrazu.

5. Program DraftSight posiada wbudowany dodatek ImageTracer. Dzięki niemu jest możliwa konwersja mapy bitowej rastrowej na elementy wektorowe. Nakładka posiada prosty panel gdzie użytkownik może zadecydować jakie obiekty chce otrzymać; czy linie, polilinie czy splajny.

6. W kolejnych krokach projekt jest rozbudowywany zgodnie z zapotrzebowaniem. Można wzbogacić rysunek elementami bibliotecznymi, często zastosowanie znajdują tutaj bloki oraz bloki dynamiczne. Czas tworzenia tych drugich jest dłuższy i wymaga dodatkowych czynności: przygotowanie geometrii i „oprogramowanie” parametryczne, ale w późniejszym czasie korzystanie z nich procentuje.

7. Rysunek po pewnym czasie staje się kompletny.
Przemyślne prowadzenie projektu, podział obiektów i grupowanie ich na konkretnych warstwach zapewnia przejrzystość i łatwość w obsłudze. Dostęp do pomiarów i wyciągania informacji dla osób wtajemniczonych nie stanowi specjalnych trudności.

8. Aplikacja Project Planning pozwala planować zadania w czasie.
Rozwiązanie zapewnia porządek, optymalizację działań, zmniejszenie kosztów i realizację na czas całości projektu, jak i również wszystkich etapów pośrednich.

9. Etap końcowy to często przygotowanie dokumentacji w oparciu o aktualne informacje wraz z zestawieniami i raportami.

DraftSight daje możliwość stworzenia dokumentacji technicznej zgodnie z oczekiwaniami; zarówno szczegółową, etapową jak i końcową.

DraftSight + platforma 3DExperience - co możesz zyskać?

Codzienny przegląd zadań

Ważną i przydatną funkcją, od której warto rozpocząć pracę to organizer działań,
– aplikacja Collaborative Tasks przypisana do roli Collaborative Industry Innovator

Użytkownik może zarządzać zadaniami przypisanymi do niego w sposób uporządkowany. Może obserwować postęp ich realizacji, komentować i dodawać pliki; wszystko to na co zezwalają role i wynikające z nich przywileje otrzymane od administratora.

Aplikacja Collaborative Tasks bazuje na znanych i lubianych tablicach kanban, które w sposób wizualny pomagają w zarządzaniu zadaniami.

Cykl przepływu dokumentów

Każdy plik umieszczony na platformie posiada tzw. status dojrzałości (eng. maturity state). Można to również nazwać cyklem życia dokumentów (eng. lifecycle management). W praktyce oznacza to, że pliki przechodzą przez kolejne stany w cyklu projektowym; a za każdy etap odpowiedzialni są konkretni pracownicy.

Zadaniem administratora jest przypisanie wybranym osobom lub grupom przywileje dostępowe, tak aby miały możliwość wglądu i edycji plików. Więcej informacji na ten temat znajdziesz naszym artykule: Cykl życia i udostępnianie zakładek | 3DEXPERIENCE.

Przechowywanie danych

W magazynowaniu danych projektowych pomocna jest aplikacja 3Ddrive. Jest to miejsce na platformie, które odpowiada podobnym rozwiązaniom, takim jak Dropbox, OneDrive czy Google Drive. Plikom można nadać status; do wyświetlenia lub do edycji, a nawet udostępnić za pomocą odnośnika osobom z poza środowiska firmy.

Rozwinięciem możliwości projektowych jest podgląd treści plików. Można to uzyskać za pomocą aplikacji 3Dplay. W tym celu wystarczy przenieść plik i upuścić go w jej oknie. Platforma zapewnia natychmiastowy podgląd skojarzonych formatów. Na podstawie tak wygenerowanego podglądu można nanosić opisy, informować o zmianach w gronie zespołu oraz drukować. Obie aplikacje dostępne są w ramach roli 3DSwymer

Przestrzeń robocza

Miejscem centralnym w przyznanym dostępie do platformy jest przestrzeń robocza i aplikacja 3Dspace. Jak wiadomo już od momentu zalogowania się mamy przyporządkowane miejsce gdzie są zapisywane wszystkie pliki.

Dostępy do przestrzeni roboczej można przyznawać wybranym użytkownikom. Często zdarza się, że do jednej przestrzeni dostęp ma większa liczba osób. Jest to bardzo wygodne w użytkowaniu. Osoby te nie muszą siedzieć fizycznie w jednym pomieszczeniu; mogą pracować z różnych miejsc i dzielić się treściami.

Rozbudowane projekty

Gdy prace nad projektami trwają dłuższy czas często zdarza się, że przybywa plików, a struktura folderów rozrasta się. W takich przypadkach warto mieć dobre narzędzia do przechowywania i klasyfikowania danych.  Zarządzanie takie zapewnia aplikacja Bookmark Editor, która dostępna jest w ramach roli Collaborative Industry Innovator.

Publikowanie treści

Dokumentacja techniczna najczęściej kojarzy nam się z wydrukiem papierowym.

Od czasu, kiedy upowszechniło się używanie aplikacji CAD a wymiana plików na odległość dzięki internetowi stała się powszechnie dostępna; to zdarza się, że projekty kończą się na wersji cyfrowej.

Rozwinięciem przepływu dokumentacji projektowych jest aplikacja 3Dswym, która umożliwia wymianę pomysłów w grupie projektowej. Można również nanosić wskazówki i przekazywać je dalej w procesie produkcji.

Korzyści stosowania DraftSight na platformie 3DExperience

Wersjonowanie plików
Istnieje możliwość tworzenia wersji (rewizji) plików na różnych etapach projektowania; przywoływanie ich do dalszej edycji lub pracy jest użyteczne i proste.

Magazynowanie treści projektowych w chmurze
Projekty zapisane w plikach wraz z dokumentacją towarzyszącą można w całości przechowywać w chmurze – na serwerze producenta. Nad bezpieczeństwem danych czuwa na bieżąco Dessault Systemes:
Jakie jest bezpieczeństwo z platformy 3DEXPERIENCE? - FAQ / Baza Wiedzy Platforma 3DEXPERIENCE (solidexpert.com)

Dostęp z urządzeń mobilnych
Możliwość pracy na różnych urządzeniach daje dużą wygodę. Będąc w delegacji czy na budowie można zalogować się do platformowej przestrzeni roboczej. Wgląd w dokumentację, odczytanie wymiarów, naniesienie notatek czy krótkich wskazówek jest możliwe z telefonu i tabletu.

Współdzielenie treści projektowych z osobami z poza firmy
Do wglądu w dokumentację projektową można zaprosić osobę z poza środowiska firmy.
Jeżeli administrator platformy zezwoli to użytkownicy w ramach otrzymanych ról mogą generować odnośnik z dostępem dla osób z poza przestrzeni firmowej.

Warianty użytkowe

Program DraftSight na platformie 3DEXPERIENCE można używać na dwa sposoby:

1.Program DraftSight plus rola Colaborative Designer for DraftSight – aplikacja Design with DraftSight

Licencja obsługiwana jest klasycznie, przez numer seryjny, instalowana w oparciu o aplikację sieciową SolidNetWork License Manager.

Program komunikuje się z platformą przez nakładkę dostępną w panelu bocznym.

2. Rola 3DEXPERIENCE DraftSight Premium – aplikacja DraftSight Connected

Licencja oraz program do instalacji są zapewnione przez platformę 3DEXPERIENCE. Program również komunikuje się z platformą przez nakładkę dostępną w panelu bocznym. Rola umożliwia instalację programu w wersji Premium, co użytkowo odpowiada funkcjonalnościom z wariantu Enterprise PLUS.

Do efektywnego wykorzystania możliwości programu i platformy zalecane są dodatkowo role tematyczne, udostępniające dodatkowe aplikacje. Pełniejsze opisy można znaleźć tutaj:

Dowiedz się więcej

Dopełnieniem tematu są artykuły poświęcone konkretnym narzędziom programu DraftSight, z uwzględnieniem branż: budowlanej i architektonicznej.

DraftSight - Funkcje programu przydatne w branży budowlanej - SOLIDEXPERT

DraftSight dla branży architektonicznej - SOLIDEXPERT

Autor
Robert Grochowski

SPECJALISTA TECHNICZNY DS. CAD

zapisz się na newsletter

    Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

    30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej