Nowości SOLIDWORKS 2020

Poznaj najważniejsze nowe funkcje rozwiązań SOLIDWORKS

nowości solidworks 2020

Blisko 90% nowych funkcji i ulepszeń dodawanych w nowej wersji programu wprowadzane jest na życzenie użytkowników SOLIDWORKS.  

SOLIDWORKS 2020 zapewnia lepszą wydajność, usprawnione przepływy pracy i obsługę połączonego ekosystemu projektowego w chmurze. SOLIDWORKS 2020 dzięki pakietowi płynnie zintegrowanych narzędzi programowych oraz podejściu „projektowania dla wytwarzania”, pozwala szybciej przejść od koncepcji do wytworzonego produktu – wszystko w natywnym środowisku SOLIDWORKS. 

Usprawnione toki pracy

Udoskonalenia w zakresie projektowania, symulacji i produkcji umożliwiają uproszczone przepływy pracy, dzięki czemu można skrócić czas wprowadzania produktu na rynek, poprawić jakość produktu i obniżyć koszty jego produkcji. Zaoszczędź czas projektowania i zapewnij dokładną listę materiałów dzięki funkcji Make Part Flexible. Teraz wybierzesz wiele krawędzi sylwetki szybciej dzięki nowemu narzędziu Elementy sylwetki w Szkicu. Pozwól Symulatorowi Oceny sprawdzić twoje badanie symulacyjne, aby ustalić, czy ustawienia badania są optymaln, aby przeprowadzić udaną symulację.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Połączony ekosystem projektowania Platforma 3DEXPERIENCE

Rozszerz SOLIDWORKS o rozwiązania chmurowe dzięki płynnemu połączeniu z platformą 3DEXPERIENCE® i jej rosnącym zestawem rozwiązań wspierających każdy aspekt rozwoju produktu. Zarządzaj danymi produktu, projektami i cyklem życia bezpośrednio z pulpitu SOLIDWORKS za pomocą narzędzia 3D Component Designer i Project Planner. Z łatwością twórz modele o organicznym kształcie za pomocą 3D Sculptor, naszego nowego rozwiązania do modelowania , które znajduje się w aplikacji xShape. Szybko konfiguruj niestandardowe pulpity nawigacyjne, przeglądaj modele 3D i bezpiecznie udostępniaj dane – wszystko w chmurze, dzięki dostępowi do modułu Business Innovation na platformie 3DEXPERIENCE. 

większa wydajność

Firmy takie jak Omax Corporation dostarczają klientom wydajne wyposażenie, pozostawiając konkurencję w tyle. SOLIDWORKS podobnie jak firma Omax każdego roku dostarcza użytkownikom nowe udoskonalenia poprawiające wydajność. Obejrzyj ten film, aby poznać niektóre z najważniejszych udoskonaleń poprawiających wydajność w SOLIDWORKS 2020.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

obejrzyj filmy

poznaj nowości solidworks 2020

Odtwórz wideo

Interfejs użytkownika

 Zaktualizowane okno dialogowe Otwórz, udoskonalone porady dotyczące narzędzi, foldery FeatureManager, wyszukiwanie materiału

Odtwórz wideo

Komponenty elastyczne

Uelastycznienie części, ponowne mapowanie odniesień zewnętrznych, wiele wystąpień (obsługa listy materiałów), zbiorcze zarządzanie właściwościami

Odtwórz wideo

Edycja bezpośrednia siatki

Brak konwersji, narzędzia dodatkowe, naprawa uszkodzeń

Odtwórz wideo

Rysunki

Opisy wielkimi literami można zastosować do wymiarów, 3 kliknięcia do uzyskania niestandardowej skali rysunku, narzędzie wymiarowania łańcucha podobne do linii bazowej, widok pozycji alternatywnej części

Odtwórz wideo

Wiązania

Pasek narzędzi szybkiego dodawania wiązań, wiązanie szerokości — odwróć wyrównanie

Odtwórz wideo

Szyki w złożeniach

Wywodzenie orientacji szyków opartych na szyku, zmienne szyki liniowe i kołowe, odbicie lustrzane wg. początku układu współrzędnych, zarządzanie orientacją lustrzaną

Odtwórz wideo

Szkicowanie dotykiem

Zaawansowana modyfikacj, opcje Cofnij i Powtórz, ciągłość G3

Odtwórz wideo

System struktur

Udoskonalenia dotyczące członów pierwszorzędnych, podział członu przy tworzeniu, obsługa szyku i odbicia lustrzanego

Odtwórz wideo

eDrawings VR

Rzeczywistość wirtualna w pełnej wersji programu, lepsza jakość obrazu, niestandardowe środowiska, zaktualizowany schemat sterowania

Odtwórz wideo

3D Interconnect

Przeciąganie i upuszczanie w SOLIDWORKS, nowe formaty plików (3D DWG i DXF, IFC)

Odtwórz wideo

Druk 3D

Lista z możliwością wyszukiwania, generowanie danych warstwy, możliwość zapisania w formacie 3MF

Odtwórz wideo

Otoczki i odniesienia zewnętrzne

Większa kontrola nad
odniesieniami zewnętrznymi, otoczki z komponentów złożenia najwyższego poziomu

Odtwórz wideo

Uproszczenie obiektów siatkowych

Uproszczenie obiektów siatkowych, weryfikacja modelowanej geometrii

Odtwórz wideo

Modelowanie powierzchni

Usuwanie nieudanych ścian, tworzenie pozostałych powierzchni, pogrubianie obu stron

Odtwórz wideo

Uwagi do rysunków

Pasek narzędzi i karta CommandManager, obsługa rysunków 2D, obsługa myszy

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS Simulation Interfejs użytkownika

Kombinacja Shift+C umożliwia zwinięcie folderów drzewa symulacji, ewaluator symulacji, usuwanie badań bez ładowania

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS Simulation

Siły swobodnego obiektu

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS Plastics

Nowe, oparte na geometrii warunki brzegowe dotyczące siły zacisku, otwory wentylacyjne, wykluczanie wypaczenia, wypełnianie kanału gorącego, wlew chłodziwa, domeny oparte na geometrii

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS CAM

Cięcie wypustów, procedura sondowania

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS Electrical

Niestandardowe profile uprawnień użytkownika, nowe zmienne formuł, wklejanie specjalnych aktualizacji, zbiorcze właściwości przewodów i kabli, szybkozłączki bez komponentów

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS PCB

Tworzenie plików i folderów projektowych, synchronizacja wszystkich plików płytek drukowanych, ewidencjonowanie/ wyewidencjonowywanie i archiwizacja projektu, sztywny/elastyczny projekt

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS PDM

Lepsza wydajność, nowości funkcji wyszukiwania, warunki toku pracy

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS PDM Web2

Historia pliku, lista materiałów, lista plików do pobrania

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS Manage

Dashboard Viewer, klient Plenary Web, integracja z Outlook, rozszerzona integracja z PDM

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS Composer

Możliwość ponownego wykorzystania widoków nazwanych i rozstrzelonych, formaty animacji MP4, FLV i MKV, obrót o 360 stopni obrazów rastrowych i wektorowych

Odtwórz wideo

SOLIDWORKS MBD

Porządkowanie informacji o produkcie i produkcji (PMI) według widoku adnotacji lub typu, uproszczone identyfikowanie adnotacji i ich przypisanego widoku

SOLIDWORKS 2020 - Nowości
część I

Obejrzyj I część premiery nowych funkcji

SOLIDWORKS 2020 - Nowości
część II

Obejrzyj II część premiery nowych funkcji

SOLIDWORKS 2020 - Nowości
część III

Obejrzyj III część premiery nowych funkcji

 

TOP 10 nowości SOLIDWORKS 2020

SOLIDWORKS 2020 to setki nowych funkcji i udoskonaleń. Wśród z nich znajdują się te najbardziej wyczekiwane przez użytkowników SOLIDWORKS. Dowiedz się, które z nowości znalazły się w zestawieniu TOP 10. 

poznaj najważniejsze nowości SOLIDWORKS 2020 w obszarze od projektowania do Produkcji, zarządzania daymi, Symulacji i elektryki.

SOLIDWORKS to kompleksowe rozwiązanie, które wykorzystasz nie tylko do projektowania, ale również w całym cyklu powstawania produktu, od projektowania, przez symulację, zarządzanie, projektowanie elektryczne i elektroniczne do procesu produkcji. Poznaj najważniejsze TOP 10 nowości w tych obszarach. 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją nowości SOLIDWORKS 2020 koniecznie skontaktuj się z nami. Przyjedziemy do Ciebie lub jeżeli wolisz – przygotujemy prezentację online. 

+48 12 626 06 00 | +48 58 351 43 13 | office@solidexpert.com 

skontaktuj się!

Skontaktujesz się z nami wypełniając również poniższy formularz kontaktowy!

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej