Regulamin - SOLIDEXPERT

 REGULAMIN SZKOLEŃ

1. Organizatorem szkoleń jest firma SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o. sp.k. (dalej: SOLIDEXPERT) z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159.

2. SOLIDEXPERT organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej: http://solidexpert.com/szkolenia/ oraz w dokumencie „Katalog szkoleń”.

3. Szkolenia odbywają się w Centrum Szkoleniowym SOLIDEXPERT w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44, 5 piętro, w oddziale SOLIDEXPERT w Gdańsku przy ulicy Azymutalnej 11, w oddziale SOLIDEXPERT w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, w oddziale SOLIDEXPERT w Rzeszowie przy ulicy Dąbrówki 246, Łańcut oraz w Poznaniu przy ulicy Towarowej 35.

4. Szkolenia wyjazdowe (np. w siedzibie Klienta) możliwe są w przypadku zorganizowanej grupy min. 4–osobowej. Całkowity koszt szkolenia wyjazdowego wzrasta o koszty delegacji Instruktora prowadzącego szkolenie, tj.:
Koszt dojazdu instruktora z Krakowa/Gdańska/Warszawy/Rzeszowa do miejsca szkolenia i z powrotem
liczony jako Ilość km x 0,8358
Koszt przejazdu drogami płatnymi (jeśli najszybszy dojazd do miejsca szkolenia prowadzi takimi).
Zryczałtowany koszt pobytu instruktora na delegacji (nocleg, wyżywienie), wynoszący 240 zł.

5. Szkolenia komercyjne organizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Szkolenia studenckie odbywają się w soboty i niedziele.

6. Szkolenia przeprowadzane są w grupach:
min 3–osobowych, max. 10-osobowych w przypadku szkolenia komercyjnego
min 5–osobowych, max. 10-osobowych w przypadku szkolenia studenckiego

7. Szkolenia standardowo przeprowadzane są na aktualnej wersji oprogramowania.

8. Koszt szkolenia obejmuje:
udział w zajęciach (z wyłączeniem kosztów dojazdu, noclegu, parkingu)
komplet podręczników szkoleniowych (szkolenia zaawansowane: podręczniki anglojęzyczne) lub/i materiałów elektronicznych w formie prezentacji, plików PDF itp. ( wg informacji w „Katalogu szkoleń”) *
poczęstunek/obiad *, **
certyfikat ukończenia szkolenia

9. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://solidexpert.com/szkolenia/terminy/ lub przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną, przesłanie zamówienia* oraz wniesienie opłaty za szkolenie.

10. Odpłatność za szkolenie pobierana jest przez organizatora z góry, na podstawie faktury proforma.

11. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w zakreślonym powyżej terminie, uczestnikowi przysługuje prawo udziału w szkoleniu w innym terminie w okresie jednego roku od daty uiszczenia odpłatności. Powiadomienie o rezygnacji w późniejszym terminie powoduję utratę wykupionego szkolenia.

12. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

13. Szkolenie powinno być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia. W przypadku niewykorzystania szkolenia w ciągu jednego roku od daty zamówienia, szkolenie przepada bezpowrotnie.

14. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zawarcie umowy pomiędzy SOLIDEXPERT a uczestnikiem szkolenia następuje z chwilą przesłania zamówienia*.

15. W przypadku szkoleń online koszt wysyłki podręczników i certyfikatów jest darmowy jedynie na terenie Polski. Wysyłka za granicę jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem i jej koszt ponosi kursant.

16. W sprawach organizacyjnych uczestnicy powinni kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
szkolenia@solidexpert.com lub pod tel. +48 12 626 06 00.

17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SOLIDEXPERT w celu organizowania i realizacji szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

* Nie dotyczy szkoleń studenckich. ** Nie dotyczy szkoleń wyjazdowych