Co oznacza komunikat w SOLIDWORKS Simulation „niewłaściwy parametr”? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS Simulation - Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation, znajdź odpowiedź na swoje pytania

SOLIDWORKS Simulation - Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Co oznacza komunikat w SOLIDWORKS Simulation „niewłaściwy parametr”?

Jesteś tutaj

Najczęściej tyczy się to wprowadzania wartości warunków brzegowych. W niektórych miejscach programu, dane które są wartością dziesiętną mogą zostać wprowadzone tylko z kropką a wartości ujemne muszą zostać wprowadzone jako wartość dodatnia z zaznaczoną opcją odwróć kierunek.

Więcej informacji:

SOLIDWORKS Simulation – opis programu, licencja, kontakt w kwestii wersji próbnej

Analiza MES – artykuł „Nie bój się metod numerycznych przy obliczaniu wytrzymałości”

CAD i CAE – co dalej? – artykuł na temat korzyści związanych z optymalizacjami na bazie obliczeń

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.