Microsoft Azure - Chmura Obliczeniowa - SOLIDEXPERT

Microsoft Azure to platforma oparta o chmurę, która umożliwia niemal w nieskończenie skalowalny sposób rozwijać zasoby takie jak przestrzeń serwerowa, moc obliczeniowa w ramach organizacji. Dzięki rozwiązaniom opartym o chmurę Azure możesz dostarczać swoje produkty jeszcze szybciej, bez potrzeby kosztownego rozwijania infrastruktury. Wybierz Microsoft Azure i uniknij zbędnych kosztów związanych ze sprzętem, jego eksploatacją oraz obsługą – rozwiązania w chmurze to gwarancja elastyczności – płać tylko za realnie wykorzystane zasoby.

O Microsoft Azure

Platforma chmurowa jaką jest Microsoft Azure pozwala na bardzo elastyczne podejście w kwestii wykorzystania i rozwijania zasobów, infrastruktury w organizacji. Tradycyjne podejście, wymusza utrzymywanie w firmie kosztownej infrastruktury sieciowej, obliczeniowej. Należy z wyprzedzeniem przewidywać potrzeby związane z wykorzystaniem dostępnych zasobów, co często w przypadku błędnych estymacji kończy się zbędnymi kosztami, których można uniknąć dzięki rozwiązaniu opartemu o chmurę Azure. W przypadku korzystania z chmury Microsoft Azure opłaty są dostosowane do stopnia wykorzystania platformy. Oznacza to, ze płacisz tylko za realnie wykorzystane transfery, przestrzeń dyskową czy moc obliczeniową.

Innowacyjne rozwiązania oparte o „Chmurę obliczeniową” jest obszarem, który obecnie rozwija się w błyskawicznym tempie – niekwestionowane zalety tego typu rozwiązania, sprawiają, że wiele firm utrzymuje, rozwija swoje zasoby IT w oparciu o tą rewolucyjną technologię.  Możliwe do wykorzystania w każdej chwili zasoby obliczeniowe jakie oferuje Azure wraz z dodatkowymi usługami tworzą dla firm niezwykle atrakcyjne zwirtualizowane środowisko informatyczne.

Dlaczego NAV ?

Elastyczność

Twoja firma, dzięki chmurze Azure będzie w stanie natychmiast reagować na zmiany zapotrzebowania dotyczące infrastrukty IT

Skalowalność

nieograniczona skalowalność, niezwykła wydajność oraz ogromna pojemność magazynu danych

Bezpieczeństwo

zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym stosowane obecnie przez wiele największych światowych organizacji

Oszczędność

brak kosztów zakupu i utrzymania sprzętu – płatność tylko za używane zasoby

Możliwości MS Dynamics NAV

Zarządzanie finansami i księgowość

Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami i ustawami związanymi z rachunkowością i księgowością. Zdobył on również certyfikat zgodności z polską Ustawą o rachunkowości wydany przez zewnętrzną firmę audytorską. Nasz system ERP umożliwia prowadzenia dziennika audytu, a także stosowania innych środków bezpieczeństwa, które są niezbędnie wymagane na mocy rozporządzeń prawnych.

Środki trwałe

Jako użytkownik systemu ERP Microsoft Dynamics NAV otrzymujesz w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. Dzięki systemowi Microsoft Dynamics NAV możliwe jest śledzenie wszelkich istotnych informacji dotyczących środków trwałych, takich jak: koszty i harmonogramy konserwacji oraz koszty nabycia i utrzymania.

Marketing i CRM

Skuteczne działania marketingowe / sprzedażowe to takie, które są mierzalne i daję odpowiedni zwrot z inwestycji jaką są promocje, akcje reklamowe czy marketingowe. System ERP Microsoft Dynamics NAV pozwala na stały i natychmiastowy dostęp do wszelkich niezbędnych danych o kontaktach, źródłach pozyskania. Pozwala to na jeszcze efektywniejsze działania poprzez ich optymalizację.

Sprzedaż i zakupy

NAV zawiera mnogą ilość funkcji wspierających skuteczne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz co ważne operacjami zwrotu zapasów. W systemie zostały uwzględnione zagadnienia takie jak ceny i rabaty, dodatkowe koszty oraz zobowiązania, które dotyczą realizacji zamówień.  Narzędzia związane z zarządzaniem zapotrzebowaniem wspierają firmę w efektywnym prowadzeniu stanów magazynowych oraz utrzymaniu ponoszonych kosztów na możliwie niskim pułapie.

Magazyn i zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami jest to strategiczny obszar, który zajmuje się dystrybucją lub produkcją. W celu sprawnego i efektywnego realizowania czynności w tym obszarze, dane na których opiera się proces decyzyjny muszą być wiarygodne, nie ma tu miejsca na kompromis. System ERP Microsoft Dynamics NAV daje przedsiębiorcom możliwość prawidłowego rejestrowania stanu zapasów oraz dostarcza precyzyjnych informacji o ich aktualnej dostępności.

Produkcja

ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę procesów produkcji – jest to jedna z głównych funkcji systemu, obejmujące kompleksowe funkcje, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie. Osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji określają w systemie NAV dokładnie jakie wyroby należy wyprodukować w danej jednostce czasu i terminie, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Sprawne wykorzystanie tego modułu pozwala na optymalizację kosztów produkcji.

Serwis

Funkcje zarządzanie serwisem to rozwiązania wspierające w firmach realizację usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe mogą być definiowane przez nabywcę lub generowane automatycznie w systemie zgodnie z warunkami określonymi w umowie serwisowej. Użytkownik posiada swobodną możliwość tworzenia bazy danych, która zawiera wszystkie przedmioty serwisu i części, a także informacje na temat umów, niezbędnych komponentów czy warunków gwarancji.

Zarządzanie projektem

Moduł Zlecenia umożliwia sprawne i profesjonalne zarządzania projektami na najwyższym poziomie. Funkcja Zlecenia usprawnia zarządzanie projektami krótko oraz długoterminowymi, z którymi wiąże się wiele typów zużycia, np. zużycie godzin pracy ludzi, godzin pracy maszyn czy też zapasów magazynowych. Dzięki funkcji zlecenia przydzielisz do projektu pracowników, maszyny, zasoby i wszelkie inne niezbędne elementy, które składają się na dane zadanie czy też proces.

Przyjazna konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Dzięki wbudowanym funkcjom takim jak projektant raportów, stron, tabel, zapytań czy portów XML, możesz dowolnie dostosowywać panele i raporty do swoich indywidualnych potrzeb. Nie ma potrzeby, abyś to ty dostosowywał się do Dynamics NAV – to on, dzięki odpowiedniej konfiguracji wyjdzie na przeciw twoim potrzebom i przyzwyczajeniom.

Office 365

Dzięki kompleksowemu ekosystemowi Microsoft, system ERP Dynamics NAV może być w pełni zintegrowany z pakietem Office 365. Umożliwia to synchronizację poczty, kalendarza, raportów i plików. Rozwiązanie to usprawnia procesy w firmie i pozwala zaoszczędzić wiele czasu związanego z udostępnianiem informacji, zasobów elektronicznych w ramach organizacji.

Licencja

Wieczysta

Licencja wieczysta na system Microsoft Dynamics NAV wiąże się z jednorazową opłatą. Zapewnia ona użytkownikom możliwość klasycznego lub szybkiego wdrożenia funkcjonalności ERP, przy pomocy narzędzi NAV.express. Ten model licencjonowania gwarantuje dostęp do systemu użytkownikom jednoczesnym. Licencja dla użytkownika z pełnym dostępem pozwala na pełną edycję systemu ERP.

Subskrypcja

Subskrypcja oprogramowania Microsoft Dynamics NAV to model, który umożliwia minimalizację kosztów zakupu licencji na początku wdrożenia. W modelu subskrypcyjnym opłata licencyjna jest naliczana miesięcznie dla każdego użytkownika nazwanego.

Interfejs

formularz kontaktowy

zaufali nam

Faq

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

Sprawdź