FAQ Baza Wiedzy DraftSight

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu DraftSight.

Dlaczego program DraftSight nie może połączyć się z serwerem?

← Wszystkie tematy

W programie DraftSight, w przypadku pakietów Enterprise i Enterprise Plus korzystających licencjonowania sieciowego konieczne jest zapewnienie łączności programu z serwerem licencji, tj. komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie SolidNetWork License Manager Server. Obydwa komputery muszą znajdować się w tej samej sieci lub mieć połączenie przez VPN (wyjątek stanowi sytuacja, w której serwer i DraftSight zainstalowane na tym samym stanowisku). Do łączności wykorzystywane domyślnie dwa porty: 25734, 25735. Najczęstsze przyczyny braku uzyskania licencji to: 

  • Komputery nie znajdują się w jednej sieci i nie mają łączności przez VPN 
  • Zapora Windows blokuje porty, po których program komunikuje się z serwerem 
  • DraftSight jest w nowszej wersji niż oprogramowanie SolidNetWork License Manager Server 
  • Brak dostępnych licencji na serwerze (wszystkie licencje w użyciu) 
  • Licencje na serwerze nie aktywowane (np. po uaktualnieniu SolidNetWork License Manager Server) 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej