FAQ Baza Wiedzy DraftSight

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu DraftSight.

Jak dodać tekst w programie DraftSight?

← Wszystkie tematy

Aby stworzyć tekst w programie DraftSight należy wybrać z kart Adnotuj wybrać Notatka.

Można również użyć polecenia Note.

Wybrać pierwszy narożnik pola tekstu.

Uwaga: Pole tekstowe z grubsza umieszcza tekst, ale przede wszystkim określa długość wiersza. Jeżeli szerokość jest niewystarczająca, tekst jest zawijany do następnego wiersza.

Określić przeciwny róg pola tekstowego lub określić opcję:

  • Kąt: Określa kąt wstawienia notatki.
  • Wysokość: Określa wysokość tekstu użytego w notatce.
  • Justowanie: Określa justowanie w polu tekstowym notatki (np. lewe górne wyrównanie LG). (Wyrównanie pionowe: G = góra, C = centrum, D = dół; wyrównanie poziome: L = lewa strona, S = środek, P = prawa strona).
  • Odstępy linii: Określa używany w notatce odstęp pomiędzy wierszami. Odstępy między wierszami jest to odległość w pionie między linią bazową wiersza tekstu i linią bazową następnego wiersza tekstu. Określić opcję:
  • Styl tekstu: Określa Styl tekstu.
  • Szerokość: Określa szerokość pola tekstowego.

Wpisać tekst i sformatować go.

 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0.5 out Of 5 Stars

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 100%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej