Jakie dane należy załączyć do analizy problemów z działaniem DraftSight? - FAQ / Baza Wiedzy SOLIDEXPERT

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

DraftSight Baza Wiedzy / FAQ

Dowiedz się więcej o programie CAD DraftSight, znajdź odpowiedź na swoje pytania

Jakie dane należy załączyć do analizy problemów z działaniem DraftSight?

← Wszystkie tematy

Dane jakie należy załączyć do analizy problemów z działaniem DraftSight to: 

  • Raporty DrafSightzawartość katalogu:
    C:\Users\mkasprzak\AppData\Roaming\DraftSight\Crash Logs 
  • Informacje o systemieplik .info ze szczegółowymi informacjami, zapisany z okna informacji (Start > Informacje o systemie). 
  • Dziennik zdarzeń systemu Windows zgodnie instrukcją: Jak pobrać dziennik zdarzeń aplikacji w Windows? 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.