FAQ Baza Wiedzy DraftSight

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu DraftSight.

Dlaczego w DraftSight nie mogę zaznaczyć obiektu?

← Wszystkie tematy

jeśli w programie DraftSight, nie możesz zaznaczyć obiektu, to najczęstszą przyczyną jest ustawienie pojedynczego trybu selekcji obiektówwówczas zaznaczenie kolejnego obiektu powoduje odznaczenie wcześniej już wybranego, a zaznaczenie kolejnych możliwe jest tylko z wciśniętym przyciskiem Shift. Za ustawienie odpowiada zmienna SETENTSELADD domyślnie ustawiona na 1, pozwalająca na dodawanie obiektów do bieżącego zbioru wskazań. Ustawiona na 0 może powodować opisane wcześniej problemy. Zmienną można przestawić nie tylko w oknie poleceń, ale i na palecie Właściwości: 

W przestrzeni papieru (na arkuszu) nie można zaznaczać obiektów znajdujących się w tzw. okienku ekranu (rzutni), stanowiącym jedynie widok przestrzeni modelu. 

Jeśli warstwa obiektu jest zablokowana do edycji, obiekt zaznaczy się (będzie można odczytać jego właściwości), ale nie zostaną wyświetlone uchwyty. 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
4.5 out Of 5 Stars

1 rating

5 Stars 0%
4 Stars 100%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej