FAQ Baza Wiedzy DraftSight

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu DraftSight.

Jak obrócić widok w programie DraftSight?

← Wszystkie tematy

Sposobem na zmianę samego widoku w programie DraftSight (bez edycji obiektów) jest zmiana układu współrzędnych, a następnie dopasowanie widoku do nowego układu. Należy pamiętać, że w każdej chwili w szybki sposób można powrócić do początkowego układu współrzędnych 

Polecenie CCS (wpisane w oknie poleceń) pozwoli na określenie punktu 0,0 oraz dopasowanie kierunku osi X i Y. 

Po zmianie układu tryb Orto będzie ograniczał wskazania kursora do nowych osi X i Y. Aby dopasować widok do nowego układu współrzędnych należy zastosować polecenie PLANVIEW z domyślną opcją Aktywny NUW. 

Powrót do początkowego ustawienia możliwy jest po ponownym uruchomieniu polecenia CCS i wyborze opcji Globalny. Również wtedy konieczne będzie ponowne dopasowanie widoku poleceniem PLANVIEW.

Sam obrót możliwy jest za pomocą polecenia ROTATE. Obracane są tylko widoczne obiekty, może to spowodować poważne problemy: 

  • Jeśli na wyłączonych lub zamrożonych warstwach znajdują się inne elementy, bądź rysunek posiada zwolnione (niewidoczne) odniesienia zewnętrzne, obrócona zostanie tylko część rysunku – po pokazaniu ukrytych elementów obiekty będą niedopasowane do siebie, 
  • Obracanie obiektów zmienia współrzędne ich punktów charakterystycznych, co wpłynie na odczyt np. delta X i delta Y przy odczytywaniu odległości. 

 

Więcej informacji:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej