FAQ Baza Wiedzy SOLIDWORKS CAD

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu SOLIDWORKS CAD.

Jak wrócić do szkicu w programie SOLIDWORKS?

W celu powrotu do szkicu w programie SOLIDWORKS, należy wykonać następujące opisane niżej czynności. Zakładając, że narysowany przez nas przedmiot został zwymiarowany, a na szkicu zostały utworzone jakieś operacje jest możliwość ponownego powrotu do szkicu – możliwości jest kilka, mianowicie:

  1. Jeżeli wyszliśmy ze szkicu ale nie użyliśmy żadnej operacji dwukrotnym naciśnięciem lewego przycisku myszy na dowolnej krawędzi przeniesie nas prosto do szkicu.
  2. Jeżeli operacja została utworzona na szkicu należy na którejkolwiek ścianie wcisnąć prawy przycisk myszy i z menu opcji które się wyświetlą wybrać opcję „Edycja szkicu

3. Następna metodą jest w drzewie operacji prawym przyciskiem myszy na operacji/szkicu wybrać opcje „Edycja szkicu”.

Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy poprawić ten wpis?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej