FAQ Baza Wiedzy SOLIDWORKS CAD

Pytania, tutoriale, odpowiedzi, porady, podpowiedzi dla programu SOLIDWORKS CAD.

Dlaczego nie mogę edytować szkicu w SOLIDWORKS?

Szkicu w programie SOLIDWORKS nie można edytować w kilku przypadkach:

  • Gdy jest on wygaszony
  • Gdy jest wygaszona płaszczyzna, na której się znajduje
  • Gdy utworzone są relacje uniemożliwiające edycję.

W drugim przypadku szkic może zostać wygaszony bez klikania bezpośrednio na jego pozycję w drzewie operacji. O ile wyłączenie szkicu wraz z wygaszeniem płaszczyzny jest dość oczywiste, to należy mieć na uwadze, że przywrócenie płaszczyzny nie spowoduje automatycznego przywrócenia elementów na niej się znajdujących.

Wybór wygaszenia lub przywrócenia możliwe jest pod prawym przyciskiem myszy. Istnieją dwie opcje: „ręczna” (po wyborze Właściwości operacji lub odpowiedniej ikony z paska narzędzi) oraz z poziomu tabeli konfiguracji (po wyborze Konfiguruj operację).

W sytuacji, gdy możliwe jest wejście w tryb edycji szkicu, ale niemożliwe okazuje się np. określenie jego wymiarów,  przyczyna leży w relacjach szkicu uniemożliwiających wykonanie niektórych operacji. Przykładowo: dodanie relacji „Nieruchomy” dla szkicu skutkować będzie poniższym komunikatem podczas próby dodania wymiaru sterującego:

 

Zobacz więcej:

Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy poprawić ten wpis?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej